Dilluns, 25 de maig de 2020

Semàfor verd per a la nova xarxa de bus

 

L’alcalde, Xavier Trias, en primer terme, al costat del president de TMB, Joaquim Forn, i el director general d’Autobusos, Jaume Tintoré, en l’acte de presentació / Ajuntament de Barcelona

Semàfor verd per a la nova xarxa de bus

El transport públic de Barcelona serà encara més potent amb el futur sistema d’autobusos configurat a partir de 28 línies verticals, horitzontals i diagonals, que es complementaran amb les línies interurbanes, urbanes i de proximitat.

Oriol Pàmies / 23.05.12 - 18:54h

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha descrit la nova xarxa de bus com "la gran revolució" del transport públic de superfície a la ciutat, consistent a racionalitzar, modernitzar, clarificar i millorar un servei "que ja té un alt nivell de satisfacció". Aquest serà sens dubte un dels grans projectes de TMB per als pròxims anys, que es començarà a fer realitat a la tardor amb la creació de les cinc primeres línies.

Ha arribat l’hora de repensar i posar al dia una xarxa d’autobusos que s’ha anat fent línia a línia al llarg de cent anys i que, tot i les pèrdues de passatge, registra més de 180 milions de validacions anuals. Els estudis i les aportacions dels diversos experts indiquen que amb l’autobús es pot donar un servei de transport urbà ràpid, puntual i fiable, com amb un sistema ferroviari, i menys costós. TMB i l’Ajuntament de Barcelona han treballat "amb rigor", remarcava l’alcalde, per aplicar aquests conceptes a la realitat de la ciutat i al model urbanístic desitjat.

La graella de 28 línies verticals, horitzontals i diagonals potenciarà el servei amb els mateixos recursos

El resultat és el projecte de nova xarxa de bus, que es va presentar públicament el 23 de maig i que s’anirà implantant per fases, "amb prudència", segons Trias, perquè es consolidin els beneficis que comporta cada línia i s’asseguri la cobertura adient de la demanda. L’objectiu és obtenir, al final del procés, una nova xarxa de bus adaptada a les necessitats del segle XXI, que guanyi en eficàcia, eficiència i competitivitat, aplicant millor els recursos existents.

L’esquema bàsic de la nova xarxa és una graella de 28 línies d’altes prestacions, 17 de les quals seran verticals, 8 horitzontals i 3 més diagonals. Aquesta retícula conviurà amb les línies actuals, excepte en aquells casos en què es dupliquin trajectes i calgui reestructurar-les. Així, l’escenari final de la nova xarxa de bus constarà dels següents serveis:

 • 17 línies verticals (mar-muntanya)
 • 8 línies horitzontals (Llobregat-Besòs)
 • 3 línies diagonals
 • les línies interurbanes
 • el Bus del Barri i les altres línies de proximitat
 • línies urbanes que no se superposin a les noves línies

Bastir aquesta nova estructura regular i els punts d’intercanvi que es generen a les interseccions suposa inserir definitivament i amb totes les conseqüències l’autobús al sistema metropolità de transport públic, una característica del qual és "la intermodalitat, gràcies a la tarifa integrada que fa el transbordament gratuït", remarca Jaume Tintoré, director general d’Autobusos de TMB. Per això els intercanvis seran "crucials" a la nova xarxa: les parades se situaran als millors llocs possibles per escurçar els transbordaments i es reforçarà la informació i la senyalització.

Entre un 10% i un 15% més de velocitat

Respecte de les actuals, que seran substituïdes o reconvertides, les noves línies milloraran entre un 10% i un 15% les freqüències de pas i la velocitat comercial, aportaran més regularitat i fiabilitat, gràcies als nous traçats rectilinis, un lleu distanciament entre parades i les mesures de prioritat a la via pública. "Es tracta de donar més velocitat als autobusos i que els trajectes durin menys temps", resumia Tintoré.

Entre aquestes mesures de preferència i estalvi de temps destaquen els plans semafòrics d’ona verda favorable al bus (com el que s’havia experimentat al carrer Aribau), les microregulacions d’encreuaments perquè els semàfors allarguin la fase verda o escurcin la vermella al detectar el bus, els girs exclusius, els nous trams de carril bus i doble carril bus, i les parades dobles perquè dos autobusos parin al mateix temps.

Aposta per la informació de servei

L’altre tret fonamental de la nova xarxa serà la informació de servei als usuaris, a les parades i dins dels vehicles. S’equiparà el màxim nombre de parades amb pantalles d’informació dinàmica (PIUs, nous pals solars o pantalles tàctils) que donen el temps de pas i avisos de servei, i s’ha dissenyat un nou format de la senyalització informativa a base de termòmetres semblants als del metro.

La nova xarxa és el gran projecte de futur de l’àrea d’Autobusos de TMB

Igualment, s’ha desenvolupat un sistema d’identitat gràfica per diferenciar les noves línies, basat en la lletra B majúscula dins d’un cercle, tallat en sentit vertical i horitzontal, els dos sentits principals de la nova xarxa. Per distingir millor les línies, se’ls assignarà una lletra i un color: V i verd per a les verticals, H i blau per a les horitzontals i D i lila per a les diagonals. 

Una altra innovació, en el mobiliari urbà, serà la incorporació, en quatre parades significatives, de màquines distribuïdores de títols integrats.

Cinc línies que portaran 70.000 passatgers

Les cinc primeres línies de la nova xarxa es posaran en servei a l’octubre. Seran dues línies horitzontals, dues de verticals i una de diagonal, que sumen 88,8 quilòmetres de longitud. Entre totes transportaran 70.000 persones diàries, gairebé el 10% del passatge actual de la xarxa.

 • Eix horitzontal Gran Via de les Corts Catalanes (Gornal-Besòs/Verneda), que substituirà la 56
 • Eix horitzontal ronda del Mig (Zona Universitària-Fabra i Puig), que substituirà la 74
 • Eix vertical Sants-Sarrià (plaça Espanya-Sarrià), que substituirà la 30
 • Eix vertical Marina-Túnel de la Rovira (passeig Marítim-Montbau), que substituirà la 10
 • Eix diagonal Paral·lel-Sants (passeig Marítim-Torre Melina), que substituirà el tronc comú de la 57 i la 157.

Aquestes línies circularan amb intervals d’entre 5 i 8 minuts els dies feiners, sempre millorant els intervals de les línies que substituiran i per sota de la mitjana de la xarxa, que és de 12,3 minuts.

Autobusos estàndard, articulats i biarticulats

Els pròxims mesos tindran lloc els treballs d’adaptació a la via pública (nous carrils bus, noves parades, semàfors...), que l’Ajuntament ha pressupostat en uns 600.000 euros. TMB, per la seva banda, aplicarà els recursos existents a les noves línies. En concret, els vehicles seran els adequats a la geometria de cadascun dels eixos: articulats i estàndards de gas natural comprimit de la cotxera de Zona Franca i articulats dièsel amb filtres anticontaminació de la cotxera d’Horta. L’any 2013 es faran proves amb tres autobusos híbrids biarticulats de 24 metres de longitud i quatre eixos, que un cop homologats s’incorporarien a l’eix de la Gran Via.

En una segona fase, la primavera del 2013, es crearan quatre eixos més, i a la tardor del 2013, en una tercera fase, uns altres quatre eixos. El procés d’implantació anirà acompanyat d’un pla de comunicació i serà objecte d’un seguiment acurat, per comprovar els efectes dels canvis en el conjunt de la mobilitat i corregir o ajustar detalls si fos necessari.

Simulació del doble carril bus que hi haurà a la Gran Via
Simulació del doble carril bus que hi haurà a la Gran Via
La B encerclada del nou logotip per a la xarxa d'autobusos
La B encerclada del nou logotip per a la xarxa d'autobusos
Flickr: 

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
Infraestructura
Seccions
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE