Dimarts, 7 de juliol de 2020

La nova xarxa de bus s‘accelera al setembre

 

Moment de la presentació de la tercera fase de la posada en marxa de la nova xarxa de bus / M. Á. Cuartero

La nova xarxa de bus s‘accelera al setembre

La nova xarxa de bus continuarà desplegant-se al setembre vinent com s'havia anunciat, amb la creació de quatre línies. D'aquesta manera s'arribarà gairebé a la meitat de les 28 previstes en el projecte.

Oriol Pàmies / 01.07.14 - 13:50h

El 15 de setembre l'Ajuntament de Barcelona i TMB prosseguiran la implantació de la nova xarxa de bus amb la posada en marxa d'una nova fase (la primera va ser el 2012 i la segona el 2013), que comprendrà actuacions en quatre línies, de les quals tres són de nova creació i la quarta és fruit de la reestructuració i potenciació de la línia H16 de la fase anterior.

Coincidint amb l'inici del curs escolar, s'actuarà en dues línies horitzontals i dues de verticals:

  • H14: Paral·lel - Sant Adrià
  • H16: Pg. Zona Franca - Fòrum
  • V15: Barceloneta - Vall d'Hebron
  • V27: Pg. Marítim - Canyelles

Com a novetat, les dues línies horitzontals es creuaran en X, per encaixar millor l'oferta i la demanda dels diferents territoris. Igualment, la xarxa continuarà tenint una base ortogonal.

Els quatre eixos sumen 42,3 quilòmetres de longitud (84,6 quilòmetres si es compta l'anada i la tornada) i estaran equipats amb un total de 235 parades. Les noves línies en substituiran sis de convencionals (9, 16, 17, 71, 141 i 143) i implicaran canvis en dues més (36 i 41). La posada en funcionament d'aquests nous eixos es farà amb 70 vehicles estàndard i articulats ambientalment avançats.

Cap als 220.000 viatgers diaris

Amb la incorporació de la tercera fase, es conformarà una malla de 13 línies i 128,6 quilòmetres de longitud (257 sumant anada i tornada) amb clara vocació de xarxa integrada, d'altes prestacions i elevada connectivitat. En totes es circularà a intervals de 5-8 minuts entre les 7 i les 21 hores. Això suposa que al voltant del 35% del passatge de bus en dies feiners (220.000 viatges) podrà realitzar el seu desplaçament en línies d'altes prestacions.

Aquesta estimació es basa en els bons resultats de les línies creades fins ara, que tenen bona valoració i estan guanyant viatgers. El projecte es va concretant per fases, per recollir l'experiència i, si cal, introduir-hi correccions.

S'estima que el 35% dels viatgers del bus es desplaçaran en les 13 línies de la nova xarxa

En l'acte de presentació d'aquest matí, l'alcalde, Xavier Trias, ha destacat l'aposta estratègica de Barcelona per la modernització de l'autobús. "Estem fent una xarxa de transport públic moderna, clara, eficient i sostenible que és la columna vertebral del nou Pla de Mobilitat Urbana", ha subratllat.

Un cop acabat el procés participatiu que s'està desenvolupant entre juny i juliol, a finals d'agost l'Ajuntament de Barcelona i TMB iniciaran una campanya perquè els ciutadans comptin amb el màxim d'informació sobre la implantació de les noves línies. Es desplegaran informadors a les parades, es distribuiran fullets i cartells, s'utilitzaran suports exteriors i es posarà l'èmfasi en els mitjans digitals com ara els webs, aplicacions mòbils i noves eines de planificació del viatge.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE