Divendres, 29 de maig de 2020

L’eficiència energètica, bona per a la butxaca i per al planeta

 

Tren abandonant l'estació d'El Carmel, de la línia 5 / Pep Herrero

L’eficiència energètica, bona per a la butxaca i per al planeta

Els plans d'eficiència de Metro i Bus ajuden a estalviar despeses en consum d'energia i emissions. La direcció de TMB ha decidit incorporar l'eficiència energètica a la política de qualitat i medi ambient corporativa.

Oriol Pàmies / 21.12.13 - 10:26h

Per als operadors de transport, l'energia (electricitat d'alta i baixa tensió, carburants) és la segona despesa més important, després del personal. Reduir-ne el consum té, doncs, un efecte directe sobre la principal factura que paga TMB i que aquest any, de manera orientativa, s'acostarà als 60 milions d'euros. I tant els combustibles d'automoció com l'electricitat estan pujant de preu.

A més, qualsevol disminució del consum d'energia porta associat l'efecte d'una rebaixa de les emissions contaminants que es produeixen, sigui en el moment de la generació, en el cas de l'electricitat, o en el moment de la combustió, en els vehicles de motor d'explosió. Ser eficients, és a dir, aplicar els recursos per obtenir els millors resultats amb el mínim de costos, té un premi doble, per a l'equilibri pressupostari i per a la salut de les persones i del planeta.

Al metro, una de les primeres mesures ha estat analitzar i ajustar els perfils de velocitat entre estacions

Fa anys que TMB està compromesa amb l'estalvi i l'aprofitament dels recursos que necessita per a l'operació. Per això els trens del metro recuperen electricitat en les frenades, es recicla l'aigua dels rentacotxes i part de la que s'extreu dels pous dels túnels, s'ha reconvertit ambientalment la flota de bus, es gestionen racionalment els residus en tallers, cotxeres i oficines... El mateix projecte de la nova xarxa de bus té un fort component ambiental i d'ús eficient dels recursos.

Des del 2011, l'empresa s'ha acollit als acords voluntaris de mesurament anual i reducció d'emissions patrocinats per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. El que s'ha fet aquest any és buscar nous camins d'estalvi, en un context general d'ajust pressupostari que està fent que TMB operi amb uns costos inferiors als del 2009, a pesar de l'elevació dels preus i l'ampliació de la xarxa. Tant Bus com Metro han adoptat mesures i han traçat plans que tindran continuïtat l'any vinent.

A Metro, que el 2012 va consumir uns 260 GWh, el 72% de l'electricitat es destina a la tracció dels trens. Per això una de les primeres mesures del seu pla d'eficiència ha estat analitzar i ajustar els perfils de velocitat entre estacions dins del sistema de conducció ATO perquè el rendiment sigui òptim, amb un estalvi que inicialment se situa prop del 10%. Aquesta mesura s'ha aplicat a les línies 2 i 5, després d'un estudi de simulacions a càrrec de Siemens i la Universitat de Comillas, i està previst estendre-la a les línies 1 i 3 l'any vinent.

Altres mesures d'eficiència que s'han analitzat i s'aniran aplicant fan referència a l'optimització dels equips de climatització dels trens, l'encesa selectiva de la il·luminació d'estacions i instal·lacions tècniques segons l'horari, i la substitució de lluminàries convencionals per lluminàries LED o fluorescents de llarga vida, entre d'altres.

Consum d’energia a TMB

Reduir els termes de potència

Veient com evoluciona l'estructura de costos de l'electricitat, en què augmenta el pes dels termes fixos en detriment dels consums, s'ha fet prioritari reduir potències contractades on sigui possible, tant en alta tensió com en baixa. En aquest sentit, han deixat d'abonar-se els termes de potència de les deu escomeses d'alta tensió de Metro que són de reserva, després del pronunciament favorable de l'autoritat administrativa.

A més llarg termini, s'ha previst implantar grups de tracció inversors a les subcentrals, per treure més partit de la frenada regenerativa dels trens. Totes les mesures es monitoraran i contrastaran a través d'una xarxa d'analitzadors interconnectats, parcialment en servei, i un gestor centralitzat d'energia. La recerca de vies d'estalvi és compartida amb altres operadors del sector.

Per la seva banda, Autobusos ha aconseguit aquest any la fita de 100 vehicles híbrids, que consumeixen un 25-30% menys de carburant (no és poca cosa, quan un cotxe gasta 60 litres de gasoil cada 100 quilòmetres), dins d'una reconversió ambiental de la flota que l'ha portat a ser la més neta d'Europa i ha contribuït a reduir el problema de la contaminació per partícules i òxids de nitrogen, components nocius per a la salut de les persones. També s'ha posat en marxa la conversió de deu cotxes de gas natural comprimit en híbrids, que seran els primers a experimentar amb la il·luminació interior de LED, i ha començat les proves sense passatge el primer bus 100% elèctric, sense emissió local.

Pel que fa a les instal·lacions, s'ha connectat la planta fotovoltaica de la cotxera de la Zona Franca per a l'autoconsum i s'ha completat la planta de cogeneració de la cotxera del Triangle, també per a l'autoconsum.

Auditoria energètica a Bus

Per aprofundir aquests camins d'estalvi i trobar-ne d'altres, s'ha dut a terme una completa auditoria energètica del negoci de Bus, els resultats de la qual s'aplicaran a noves mesures que es concretaran l'any vinent.

El que sembla irreversible és el compromís de TMB amb l'eficiència energètica, més quan la direcció ha decidit, des de l'octubre passat, incloure en la política corporativa de qualitat i medi ambient el sistema de gestió ISO 50.001, la norma internacional creada el 2011 a instàncies de l'ONU com a resposta al canvi climàtic, per estandarditzar en les organitzacions i empreses un sistema de gestió de l'energia orientat a la millora continuada.

Comença, doncs, el procés per obtenir aquesta certificació, que complementaria el sistema de certificacions de qualitat actual, basat en les ISO 140001 i 9001 en el vessant intern i la UNE 13816 en l'extern.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE