Dimarts, 7 de juliol de 2020

Completada la reforma del vestíbul principal de Virrei Amat

 

Accessos al nou vestíbul del metro des del centre de la plaça de Virrei Amat / M. Á. Cuartero

Completada la reforma del vestíbul principal de Virrei Amat

Continua avançant la millora de laccessibilitat a la xarxa de metro pel que fa a la infraestructura. Des del 22 de març és obert al públic el nou vestíbul, més ampli i adaptat, de l’estació de Virrei Amat, de la línia 5.

Redacció / 27.03.13 - 12:20h

Lobra realitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat a lestació de Virrei Amat ha estat de notable envergadura i complexitat. El vestíbul del costat Fabra i Puig ha estat remodelat i ampliat, dels 200 metres quadrats anteriors als 500 actuals. A més, s’ha renovat l’arquitectura interior, el paviment, els revestiments i la línia de peatge. Als dos accessos existents se nhi ha afegit un tercer des de la plaça Virrei Amat. L’accés, adaptat a les persones amb mobilitat reduïda, compta amb escales fixes i mecàniques i un ascensor que connecta l’exterior i el vestíbul. També s’han renovat els altres accessos a aquest vestíbul.

A més de lascensor que connecta el nivell del carrer amb el vestíbul, se nhan instal·lat dos més entre el vestíbul i les dues andanes, per a la millora de l’accessibilitat. D’altra banda, s’han eixamplat les escales a les andanes i s’han incorporat escales mecàniques entre els nivells dandana i el vestíbul.

Acreixement d'andanes

Les andanes shan acrescut per reduir el desnivell fins a les portes dels trens i millorar l’accessibilitat per a tots els usuaris, dins de les limitacions que imposa el fet de tractar-se duna estació en corba i amb la via peraltada, i alhora s’hi han implantat encaminaments per a invidents. Dacord amb la normativa, s’ha construït una nova sortida d’emergència directa al carrer des del nivell d’andanes.

Lobra de millora daccessibilitat de lestació de Virrei Amat sha fet amb un calendari diferent del de les estacions semblants de la línia 5 a causa dun canvi de planificació. Inicialment, dacord amb el Pla Director dInfraestructures 2001-2010, la reforma havia danar associada a la construcció dun intercanviador amb la línia 4. Més recentment, el 2008, aquest intercanviador es va descartar i es va haver de reprojectar, licitar i adjudicar lobra.

Les estacions amb ascensor ja són 119

Amb Virrei Amat, ja són 119 les estacions que compten amb ascensors i altres facilitats per a persones amb mobilitat reduïda, de 139 (el 85,6%). Recentment van culminar els treballs daccessibilitat de les estacions de la línia 4 de Bogatell i Llacuna.

TMB continua treballant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i altres administracions per aplicar solucions daccessibilitat a les seves xarxes, que beneficien tant la població en general com les persones amb diferents tipus de dificultats que mereixen una atenció especial. En concret es treballa en mesures de minimització de la separació entre trens i andanes en algunes estacions de manera que es facin compatibles els criteris daccessibilitat i les condicions segures de loperació ferroviària.

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
Llocs
Servei
L5 / Metro
Conceptes
Infraestructura
Seccions
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE