Divendres, 29 de maig de 2020

La batalla contra els grafitis es lliura cada dia

 

Tractament de neteja en un tren / IPL

La batalla contra els grafitis es lliura cada dia

Les pintades no sols obliguen a netejar superfícies de la xarxa de metro equivalents a deu camps de futbol, sinó que perjudiquen el conjunt dels usuaris. Les aturades del servei a causa de les intrusions a les vies suposen el 21% del total de temps d’interrupció.

Laura Martínez - Carles Elie / 05.06.12 - 10:29h

Els grafiters causen danys en el transport públic que van més enllà de la brutícia o la vandalització d’elements patrimonials. Sovint violen panys i prohibicions explícites per aventurar-se en túnels o cues de maniobres, per on circulen trens i hi ha tensió elèctrica d’elevat voltatge, posant en risc la pròpia vida i causant molèsties als passatgers de la xarxa des del moment que s’ha d’interrompre el servei per revisar la zona de vies i expulsar-ne les persones que hi hagin entrat il·legalment.

El metro de Barcelona té una alta fiabilitat tècnica i les avaries són poc freqüents. Però una línia es pot haver d'aturar per raons no tècniques, per exemple a causa de l’acció d’incívics que busquen nous escenaris per fer pintades. Les invasions de vies, la immensa majoria protagonitzades per grafiters, van suposar el 12% del temps d’interrupció del servei registrat el 2011 al conjunt de la xarxa. I el fenomen creix: del gener al maig del 2012, ja suposen el 21% del temps d’aturada.

La detecció de grafiters en zones de vies motiva la interrupció del servei, per evitar atropellaments, des del moment que es rep l’avís al centre de control. Llavors es despleguen efectius, a peu o en un tren a baixa velocitat, per revisar el túnel i localitzar els intrusos o verificar que han sortit de les instal·lacions. En el cas de les línies automàtiques, el procés es pot allargar, perquè els trens funcionen sense conductor. 

Esforç de dissuasió

L’impacte dels grafitis en la prestació del servei motiva que TMB desplegui cada vegada més mesures de tipus dissuasiu. En aquest sentit destaquen els sistemes de protecció i videovigilància instal·lats a les estacions i als trens, i la vigilància continuada en punts negres.

Dins de l’àmbit de la seguretat de Metro es treballa en el seguiment, valoració i denúncia dels danys que ocasionen els grafiters, tant als vehicles i instal·lacions com al servei. També és necessària la coordinació amb les forces de seguretat per a la prevenció i actuació davant d’aquests fets i el manteniment dels convenis de col·laboració vigents amb justícia juvenil en aquesta matèria.

Lequivalent a deu camps de futbol

Pel que fa a l’impacte estètic, TMB fa un important esforç humà i econòmic durant els 365 dies de l’any per mantenir netes i en bon estat totes les estacions, dependències i el material mòbil d’un servei com el del metro, que fa possibles més d’un milió de viatges cada dia. En un any s’arriba a treure pintades i gargots d’una superfície equivalent a deu camps de futbol.

Les tasques de neteja i manteniment es planifiquen en cicles regulars, fora de l’horari de servei, però, a més, sovint s’han de fer actuacions específiques per esborrar pintades i grafitis, tant en els trens com en les estacions. És un pols permanent: els incívics embruten, de vegades posant-se en perill ells mateixos o altres persones, i Metro respon desfent els seus traços i retornant la xarxa a l’aspecte original.

Neteja i tractaments preventius

Per donar una idea de la dimensió de la feina, durant el 2011 es van netejar 651 cotxes amb grans pintades, el que s’anomenen murals, que ocupaven uns 19.500 metres quadrats de l’exterior dels trens. A l’interior, es van retirar més de 25.000 "tags" (gargots o firmes fetes amb retolador) i petites pintades, és a dir, es van netejar gairebé 20.000 metres quadrats de seients, sostres i tota mena de superfícies.

En el conjunt de la xarxa de metro es van eliminar gairebé 59.000 tags i petites pintades, uns 25.000 metres quadrats. Per facilitar aquesta feina, es fan tractaments preventius en els revestiments de les estacions que tapen els porus dels materials de construcció; així, amb un drap es pot treure la pintura. L’any passat es van aplicar tractaments específics de protecció antigrafitis en 2.000 metres quadrats de parets.

La constància té un cost

Combatre aquestes actuacions incíviques comporta un important esforç per part de TMB i genera unes despeses que s’han enfilat fins a gairebé un milió d’euros durant  el 2011. En aquesta xifra s’hi inclouen tant la neteja i el manteniment antigrafiti en trens i estacions com la recuperació de paraments d’acer inoxidable objecte de ratllades i cremades amb àcid.

A banda de les actuacions puntuals de neteja, TMB també desenvolupa una important tasca de tipus correctiu per mantenir uns elevats estàndards de confort i netedat en les seves instal·lacions i als trens. Aquí cal incloure tant el pla de manteniment continuat com una resposta ràpida de resolució en la neteja dels grafitis just quan s’acaben de fer.

En l’àmbit preventiu, anualment s’apliquen tractaments antigrafiti en superfícies molt agredides, la qual cosa ha de facilitar-ne la neteja posterior. Igualment, seguint en aquesta línia d’una més gran facilitat per eliminar la brutícia, en els nous projectes de trens i estacions ja s’especifiquen les característiques dels materials a emprar, perquè s’elegeixin els més resistents a les pintures i més fàcils de netejar.

Imatge d'un tren abans de la neteja / IPL
Imatge d'un tren abans de la neteja / IPL
Imatge d'un tren un cop realitzada la neteja / IPL
Imatge d'un tren un cop realitzada la neteja / IPL

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Servei
Conceptes
Infraestructura
Seccions
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE