Diumenge, 12 de juliol de 2020

La nova xarxa treu bona nota i capta més usuaris

 

Autobús de la línia H12 en una parada de la Gran Via / Pep Herrero

La nova xarxa treu bona nota i capta més usuaris

El projecte de la nova xarxa de bus, que impulsen l'Ajuntament de Barcelona i TMB, és conegut i reconegut pels usuaris, un 16% dels quals declaren que abans feien el trajecte amb altres mitjans o bé no el feien.

Oriol Pàmies / 22.05.14 - 10:40h

Després de la implantació de les deu primeres línies de la nova xarxa de bus, un estudi de TMB ─que es pot consultar en el document adjunt— revela que els usuaris n'estan satisfets i la puntuen amb un 7,7 sobre 10, un notable. Dos de cada tres, a més, valoren la nova xarxa amb notes iguals o superiors a 8. "Hem començat amb bon peu", ha resumit el president de TMB i primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, al presentar les dades. I ha afegit: "El resultat ens esperona per continuar l'aposta més important que estem fent pel transport públic".

Per línies, la nota més alta correspon a la H12 (Gornal - Besòs / Verneda), que obté 8,1 punts, el màxim absolut en l'historial d'estudis de satisfacció. A l'altre extrem, la línia amb la nota més baixa, la D20 (Ernest Lluch - Pg. Marítim), ha avançat tres dècimes en un any i ha passat del 7,1 de la primera enquesta al 7,4 de la segona, sempre dins del que seria una qualificació de notable.

Grau elevat de coneixement

D'altra banda, l'estudi indica que dues terceres parts dels viatgers (el 67,1%) saben en què consisteix el projecte de la nova xarxa de bus i poden descriure'n les característiques principals. Afegint-hi el coneixement suggerit, dóna una proporció molt elevada de coneixement, del 83%, assolit en tot just un any i mig d'existència.

A l'hora d'explicar la nova xarxa, la característica que mencionen més entrevistats (el 66%) és la forma rectilínia o ortogonal de les línies i l'esquema quadriculat, que busca simplificar i popularitzar l'ús de l'autobús, per oposició al garbuix o "espagueti" de traçats resultant de l'acumulació i superposició de línies al llarg de la història.

Punts forts: freqüència i rapidesa

Preguntats pels punts forts de la nova xarxa, el 42% dels enquestats que la coneixen citen en primer lloc la freqüència, que des del maig del 2013 s'ha establert en les deu línies en una forquilla que va de 5 a 8 minuts els dies feiners, oferta que es manté de manera prolongada, de 7 a 21 hores aproximadament. El segon avantatge que citen és la rapidesa (33%), una dada que combinada amb l'anterior reflecteix la percepció dels usuaris que el servei d'aquestes línies proporciona prestacions més elevades.

L'enquesta també pregunta per la valoració dels atributs diferencials de la nova xarxa de bus. En aquest sentit, el 71,9% dels enquestats considera que les deu noves línies tenen un servei més freqüent i per tant l'espera a la parada és més curta. També de manera majoritària la consideren més comprensible, més accessible, més ràpida, que té més informació i és més còmoda.

Més utilització de l'autobús

Una altra secció de l'enquesta busca detallar els hàbits de mobilitat dels viatgers i els canvis que han provocat les línies ortogonals. En aquest sentit, un 36,7% dels enquestats declara que utilitza més l'autobús des de la implantació de les noves línies.

L'enquesta assenyala que les noves línies han captat un 16,3% d'usuaris que abans no realitzaven aquell desplaçament o bé el feien amb cotxe privat o transport no motoritzat. El principal motiu adduït per fer el canvi és que el viatge resulta més agradable, seguit en segon lloc pel fet de disposar d'un recorregut nou o d'una parada més pròxima, i també la rapidesa del viatge.

Elevada acceptació del projecte

Finalment, l'enquesta també reflecteix la bona acceptació del projecte de la nova xarxa de bus. En aquest sentit el 86% dels entrevistats considera beneficiosa l'entrada en funcionament de les noves línies.

L'estudi es basa en una mostra de 855 persones entrevistades personalment a les parades i als autobusos de la nova xarxa els dies 2 i 3 d'abril passat, representatives del conjunt de viatgers diaris. L'error màxim s'estima en el 3,3%.

Més de 170.000 validacions diàries

Les dades de l'estudi concorden amb les d'utilització. Les deu línies de la nova xarxa de bus continuen la progressió esperada en la captació de demanda i aquest mes de maig estan superant les 170.000 validacions en dies feiners, a prop de l'objectiu de les 180.000. El punt de partida, el novembre passat, era d'unes 150.000.

La que registra més demanda és la línia H6 (Zona Universitària - Fabra i Puig), que supera els 27.000 passatgers diaris, seguida de la H12 (Gornal - Besòs / Verneda), que frega els 25.000, i la H8 (Camp Nou - La Maquinista), que s'acosta als 24.000.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE