Dimarts, 7 de juliol de 2020

L’última tecnologia en el recautxutatge de pneumàtics

 

Bus amb pneumàtics recautxutats per Recacor. / Marangoni

L’última tecnologia en el recautxutatge de pneumàtics

Recacor és l’actual adjudicatari del 30% del concurs de recautxutatge (tornar a cobrir de cautxú la coberta desgastada) de pneumàtics de la flota d’autobusos de TMB per als pròxims dos anys. El sistema d'anell aconsegueix un major rendiment del pneumàtic.

Laura Martínez / 08.10.12 - 14:09h

TMB té actualment una flota d’autobusos d’uns 1.064 vehicles, i això determina que uns 6.000 pneumàtics s’hagin de recautxutar al final de la seva vida útil si la carcassa encara està en condicions òptimes. En aquest sentit és determinant tenir en compte les característiques especials de circular en una ciutat com Barcelona, on els pneumàtics pateixen especialment amb les voreres de 90 graus.

Tot això requereix un manteniment que està contractat a l’empresa Recacor (Recauchutados Córdoba), que utilitza les bandes de rodadura per recautxutar de l’empresa Marangoni. Mitjançant aquesta contracta es cobreix tant el manteniment de nivell 1 ─el nocturn que es realitza a les instal·lacions de TMB, que consisteix a dur a terme les reparacions necessàries per poder tenir els vehicles en funcionament al matí (pressió del pneumàtic i aparença/danys exteriors)─ com el de nivell 2, que requereix unes tasques de reparació i permuta que s’han de realitzar a les instal·lacions de Recacor.

Fiabilitat, cost i rendiment

Quan es va convocar el concurs d’adjudicació del recautxutatge de pneumàtics per a la xarxa d’autobusos de TMB, fins al 2013, es va decidir que un 60% de la decisió final havia de tenir en compte la part econòmica i el 40% restant s’havia de centrar en aspectes tècnics. També es van considerar altres elements, com el cost per quilòmetre, la importància de l’ús de l’anell en relació a la reparació de les bandes, el procés de recollida de les carcasses malmeses, etc. Tots aquests factors es van ponderar i es va decidir que el 30% dels pneumàtics es farien amb aquesta tecnologia.

Ringstread, un sistema diferent

El sistema d’anell utilitza un alt nivell tecnològic per recautxutar les nostres carcasses i té com a principal element diferenciador el fet que elimina els possibles problemes en les juntes del sistema de recautxutatge tradicional fet amb banda plana, ja que la temperatura és la mateixa en tot l’anell, no només concentrada en una part de la banda. Amb aquesta bona distribució de la temperatura s’aconsegueix un major rendiment quilòmetric del pneumàtic.

Pneumàtic recautxutat. / Marangoni
Pneumàtic recautxutat. / Marangoni

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Llocs
Servei
Bus
Conceptes
Infraestructura
Seccions
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE