Dimarts, 7 de juliol de 2020

L’ull electrònic que controla les cotxeres

 

Vista aèria de les cotxeres del Triangle / Arxiu TMB

L’ull electrònic que controla les cotxeres

Les cotxeres d’autobusos de TMB es comporten com petites ciutats intel·ligents gràcies a la implantació del projecte SCADA, un sistema de control i adquisició de dades amb el qual és possible guanyar en eficiència i optimitzar recursos.

Marta Franco - Víctor Ribera Sugrañes i David Vicente Oliva / 19.11.12 - 16:14h

Donar resposta al creixement tecnològic que experimentaven les cotxeres d’autobusos de TMB. Aquest va ser un dels motius pels quals l’Àrea de Tecnologia de la companyia, juntament amb el Servei d’Infraestructures de Bus, va posar en marxa ara fa 5 anys el projecte SCADA, un sistema de monitoratge i control de les infraestructures que va néixer amb l’objectiu de supervisar totes les instal·lacions fixes, per tal de reduir els costos de manteniment, ser més eficients en matèria de control mediambiental i de seguretat, així com minimitzar l’impacte de les possibles incidències i ajudar a la presa de decisions.

El projecte, que segons els seus propulsors és més un sistema de gestió de manteniment que pròpiament de detecció d’alarmes, malgrat que aquesta acció és molt important vers la prevenció, s’està implementant per fases. Durant la primera fase, iniciada al 2009, es va dotar d’aquest sistema la cotxera d’Horta, i tot seguit es va posar en funcionament a la del Triangle Ferroviari. Properament s’instal·larà a la cotxera de Zona Franca i finalment a la de Ponent.

El projecte, en els seus orígens, es va dividir en 5 mòduls, que contenen elements de supervisió relacionats amb el confort, la seguretat, els tallers, les instal·lacions auxiliars i els CPD, és a dir la supervisió de les cambres dels servidors informàtics. 

Consum i producció d'electricitat

Actualment estan en marxa les unitats de seguretat i instal·lacions auxiliars, però fa uns mesos que, amb motiu del creixement de vehicles híbrids i elèctrics a la flota de busos i de la generació i eficiència energètica, se n’hi ha afegit un sisè: el de la gestió d’energia. Un mòdul que a més d’incloure elements de control de la recàrrega elèctrica dels busos, vetlla pel bon funcionament d’un cogenerador elèctric, que converteix el gas en electricitat i en energia calorífica alhora. Una energia que s’aprofita per escalfar l’aigua calenta sanitària (ACS) i per a la climatització de la cotxera. L’electricitat generada és també una font d’ingressos per a l’empresa.

Pel que fa a la seguretat, el sistema permet un control de les instal·lacions contra incendis i de detecció de fums, així com dels accessos per poder identificar i quantificar en temps real el nombre de persones que entren i surten de les cotxeres en tot moment. Gràcies a l’SCADA és possible tenir informació de tots aquests elements en temps real via correu electrònic i mòbil i, per tant, s’assoleix una intervenció més ràpida en cas d’incidència. 

Aplicació al material mòbil

Si ens fixem en el material mòbil, des del punt de vista d’explotació, el sistema SCADA ja ha permès incrementar la supervisió i planificació de les activitats relacionades amb la flota facilitant informació en temps real del rentat i del repostatge de vehicles i optimitzant l’ús dels túnels, de les depuradores d’aigua, dels ciclons (aspiradors de busos) i dels intervals de reposició de combustible i del subministrament de sortidors.

D’altra banda, si tenim en consideració el manteniment, ha millorat el seguiment d’empreses mantenidores gràcies a conèixer el temps entre avaries i el temps de resposta i, per tant, s’han adequat els contractes a les necessitats reals del Centre Operatiu de Negoci (CON). Això significa, per exemple, que ja es pot conèixer l’ús real dels elements com ara els motors, les vàlvules, les bombes, etc. i, per tant, adequar els estocs i les futures adquisicions, cosa que permet concentrar els esforços en accions preventives més que en les correctives.

Finalment, en un futur s’aniran desplegant també els mòduls de confort i de taller, que permetran extreure dades vinculades a la gestió de residus, al túnel de pintura, a la generació d’aire comprimit, al control d’ascensors i al consum d’aigua, gas i llum en temps real, per prendre consciència energètica alhora que es redueixen costos. 

Imatges en tres dimensions

Tota la informació recollida gràcies a l'SCADA es mostra d’una manera homogeneïtzada i molt visual mitjançant modelats en 3 dimensions que ubiquen físicament sobre plànol l’element que s’està supervisant, així com totes les variables que se’n poden extreure i les alertes en el seu funcionament, de manera que s’arriba a detectar amb exactitud el lloc precís on hi ha una incidència, una pèrdua de comunicació amb el sistema o qualsevol altra alteració.

A més, se n’ha elaborat una versió web per consultar la informació més rellevant des de qualsevol lloc, d’una manera més amigable i molt fàcil d’interpretar.

Gairebé 2.000 objectes supervisats

A dia d’avui el sistema supervisa entre 1.500 i 2.000 objectes i la previsió de futur és arribar als 7.000 objectes controlats. També està previst incloure la monitorització de les plaques solars i el sistema d’il·luminació, ventilació i climatització de les oficines. 

En definitiva, gràcies al sistema SCADA es pot enregistrar un gran volum de dades molt diverses i fixar mesures històriques que permeten estudiar el comportament de sistemes i interpretar processos, fet que potencia la dedicació del personal a activitats de manteniment preventiu i redueix la seva dedicació a les feines reactives, i així s’adeqüen els processos a les necessitats reals.

Aquest projecte és un nou exemple que posa de manifest que la ciutat de Barcelona compta amb edificis i infraestructures reals que l’han convertit en la ciutat líder de les smart cities espanyoles, segons informava la consultora IDC durant el recent Smart City Expo World Congress 2012.

Reproducció de la zona de rentat del Triangle
Reproducció de la zona de rentat del Triangle
Zona de repostatge de la cotxera d’Horta
Zona de repostatge de la cotxera d’Horta
Vista general de les cotxeres del Triangle
Vista general de les cotxeres del Triangle
Depuradora de la cotxera d’Horta representada en 3D
Depuradora de la cotxera d’Horta representada en 3D

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Bus
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE