Dilluns, 25 de maig de 2020

L’autobús s’ofereix com a solució de mobilitat neta i eficient

 

Autobús de la nova xarxa, que ha estat analitzada en el marc del projecte 3iBS / Pep Herrero

L’autobús s’ofereix com a solució de mobilitat neta i eficient

El sector europeu de l'autobús ha definit un pla de cinc punts per impulsar el transport públic amb autobusos mitjançant solucions intel·ligents i l'estímul a la renovació de les flotes, com a colofó del projecte 3iBS.

Oriol Pàmies - Mario Canet / 06.05.15 - 13:44h

Ha arribat a la fi el projecte 3iBS (en anglès, Intelligent, Innovative and Integrated Bus Systems), que s'ha desenvolupat al llarg de tres anys coordinat per l'Associació Internacional del Transport Públic (UITP) i amb la participació dels principals operadors i empreses del sector, entre els quals TMB.  La conclusió ha estat un pla que reivindica el paper de l'autobús en les solucions de mobilitat sostenible al continent europeu (on la meitat dels viatges en transport públic es fan amb aquest mitjà), ja que té les característiques per ser considerat una eina neta i eficient per satisfer les necessitats de les ciutats i regions.

Per això, el sector fa una crida a les institucions europees a establir mecanismes de finançament que accelerin la modernització de les flotes com a via per assolir una reducció ràpida de les emissions de diòxids de carboni i altres contaminants. També es planteja la necessitat d'una estratègia a llarg termini per potenciar la recerca en els sistemes de bus.

"La millora de l'oferta del transport públic exigeix un servei de bus excel·lent per provocar així un canvi modal cap al transport públic i la combinació entre diferents mitjans de transport", ha resumit el director de projectes de la UITP, Umberto Guida.

Continuació del projecte EBSF

El 3iBS té l'origen en l'anterior projecte EBSF (Sistema Europeu d'Autobusos del Futur), en què fabricants d'autobusos, operadors i empreses auxiliars van estudiar, proposar, analitzar i valorar les propostes tècniques i operatives que definiran la tecnologia i funcionament dels vehicles i les xarxes dels propers anys.

L'objectiu d'aquest projecte era analitzar l'efecte d'un seguit de qüestions lligades a les noves tendències en matèria d'autobusos d'ús urbà: intermodalitat amb vehicle privat i altres transports, accessibilitat i seguretat, nivell de servei, sostenibilitat energètica, serveis en esdeveniments especials i aplicació de sistemes d'informació.

Participació de TMB

TMB ha focalitzat la seva participació en els apartats de nivell de servei i sostenibilitat energètica. En concret, la participació ha consistit a presentar i compartir resultats de la nova xarxa de bus i desenvolupar el document  de l'apartat de sostenibilitat energètica.

Aquest treball ha comportat recopilar i editar els resultats dels casos reals en estudi de diferents ciutats en referència a:

  • Efectes de la inversió en ecoconducció i caixes de canvi intel·ligents.
  • Efectes dels sistemes de tracció híbrids i anàlisi del seu impacte en funció de la tipologia i els perfils de l'explotació.
  • Proposta del nou cicle SORT (proves estàndard en ruta) per a vehicles híbrids sense endoll.
  • Model per analitzar el mapa d'emissions d'una ciutat utilitzant com a exemple Barcelona.

En la documentació s'han reflectit els resultats obtinguts amb diferents accions tècniques per reduir el consum i les emissions, així com un model matemàtic que permet preveure com afecta i afectarà a la ciutat de Barcelona la posada en marxa de la nova xarxa de bus i de la renovació de la flota.

Percentatges d'estalvi

Dels resultats obtinguts de l'estudi de sostenibilitat, en funció de les dades dels diferents operadors, vehicles, climatologies i estratègies d'operació, se'n desprèn que les reduccions de consums i emissions associades a l'ecoconducció se situen entre el 8% i el 13%, les associades a les caixes de canvi intel·ligents entre el 14% i el 18%, i les associades als vehicles de tracció híbrida representen de mitjana entre un 20% i un 33%.

Per altra banda, s'ha elaborat un estudi que combina els diferents escenaris d'emissió de contaminants en funció de l'ús de vehicles híbrids, la millora en les característiques tècniques de la flota (utilització del GNC, filtres de partícules, etc.) i el disseny basat en línies ortogonals de la nova xarxa de bus, per veure com cadascun d'aquests aspectes, per separat i en conjunt, millora la qualitat de l'aire i redueix el consum.

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Infraestructura
Seccions
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE