Dilluns, 25 de maig de 2020

Com funciona... la gestió de les línies per horari

 

Com funciona... la gestió de les línies per horari

Un 40% de les línies d'autobusos de TMB es gestionen cada dia per horari, algunes més els caps de setmana i a l'agost. Treballar així implica diferències per als usuaris i per a l'organització, que ha de vetllar pel pas del bus a l'hora fixada.

Oriol Pàmies / 09.07.15 - 13:26h

Per freqüència o per horari determinat de pas? Les línies d'autobusos de TMB es gestionen de les dues maneres, i algunes canvien d'un estil a l'altre segons el tipus de dia de la setmana o l'època de l'any. Motiu suficient perquè mirem d'aclarir les raons i els detalls d'un aspecte de l'organització pràctica del servei d'autobusos que és bastant recent (2005). Per això hem acudit a l'Àrea Operativa corresponent.

1. Què és la gestió o explotació per horari (EH)? És una organització del servei d'autobús pensada per assegurar al màxim el compliment d'uns objectius de temps de pas per les parades principals d'una línia, expressats en hores i minuts, que es publiciten a les mateixes parades, al web de TMB i a l'aplicació TMB App.

2. Quins avantatges té? Per al viatger, el coneixement previ dels horaris representa una ajuda per planificar el desplaçament, reduir les esperes i administrar el propi temps. Per a l'operació, suposa un punt més de complexitat: s'ha de mirar que el bus no arribi tard i tampoc abans d'hora, i no es poden regular directament els desajustos horaris motivats per incidències, avaries o retencions de trànsit.

3. Quina diferència hi ha amb la gestió per interval? La majoria de línies d'autobús urbanes funcionen per freqüència o interval, que representa el temps programat de separació entre el pas d'un cotxe i el següent. Aquest temps, expressat en minuts, pot variar segons la franja horària i també es mostra a les parades, al web i a l'aplicació TMB App.

4. Quines línies funcionen per horari? Unes 40 en feiner (és a dir, el 40%). En general, totes les que circulen amb intervals superiors als 20 minuts. La totalitat de les línies de Bus del Barri s'exploten d'aquesta manera. 

5. Hi ha línies que en dies feiners van per interval i en festiu per horari? Sí, les que sobrepassen els 20 minuts de cadència, seguint l'ajust de l'oferta a la demanda.

6. Per què hi ha més línies EH a l'estiu? L'oferta s'acompassa a la demanda, i això fa que sobretot a l'agost (quan el passatge es redueix a la meitat) s'ajusti a la baixa el servei en gran part de les línies. Per això hi ha una quinzena de línies que passen temporalment a funcionar per horari, com un valor afegit per a l'usuari, per reduir la incertesa de l'espera a les parades.

7. Com se sap si una línia funciona per horari? En les línies EH la informació dels horaris que figura a les parades i al web té forma de taula de temps. En les línies que funcionen per interval la informació és del tipus "de 9 a 19 h cada 10 minuts".

8. Com pot saber el viatger l'horari de pas per la seva parada? Per a cada línia EH Autobusos calcula i publica l'horari de sortida de la parada d'origen i l'horari estimat de pas per totes les parades del recorregut. Aquests horaris es poden trobar actualitzats al web de TMB, al web mòbil i a l'aplicació TMB App.

9. I si ja és a la parada? Els horaris figuren a les tiretes informatives de cada línia a la parada d'origen i a les parades principals, anomenades maxinodes, que són com a màxim tres en cada sentit. A la resta, en què consta la frase “aquesta parada no té horari de pas establert”, es pot calcular l'horari de pas sumant o restant un minut o un minut i mig per cada parada de distància des del maxinode més pròxim, que figura ressaltat en negreta a la tireta. En tot cas els usuaris disposen avui dia de moltes maneres d'obtenir una previsió més ajustada del temps que falta perquè arribi l'autobús: a les pantalles de les parades, al web, al web mòbil, a la TMB App i altres aplicacions per a dispositius mòbils.

10. Es compleixen els horaris? L'índex de puntualitat de les línies EH és de l'ordre del 90%. Això vol dir que 9 de cada 10 circulacions van dins l'horari establert.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE