Dimarts, 7 de juliol de 2020

El bus híbrid experimental de gas tindrà deu clons

 

El bus híbrid de gas natural comprimit a la parada de Plaça d'Espanya - FGC / M.A. Cuartero

El bus híbrid experimental de gas tindrà deu clons

El primer autobús de gas natural comprimit transformat en híbrid elèctric ha acabat les proves i s'ha integrat a la flota comercial de TMB. Estalvia fins a un 30% de consum i emissions en relació amb un autobús convencional de gas.

Oriol Pàmies / 18.01.13 - 11:57h

TMB transformarà aquest any deu autobusos de gas natural comprimit en híbrids elèctrics, a partir de l'experiència guanyada amb la construcció del prototip, que ja ha acabat el programa de proves i s'ha reintegrat a la flota activa. La línia 37 (Hospital Clínic - Zona Franca) ha tingut l'honor de ser la primera a veure carregat de passatgers aquest prototip, que ara s'està adaptant a les condicions de la feina diària des de la seva base a la cotxera de la Zona Franca.

Aquest autobús híbrid, fruit d'un projecte sense precedents que han dut a terme TMB i Gas Natural Fenosa, s'ha construït sobre la base d'un vehicle Iveco estàndard (número de sèrie 1365), al qual s'han afegit dos motors elèctrics per a la tracció, ultracondensadors per emmagatzemar l'electricitat produïda per un generador acoblat al motor tèrmic, un sistema per recuperar l'energia de les frenades i altres elements. D'aquesta manera, el bus circula només amb l’energia dels motors elèctrics i fa servir el motor de gas natural com a generador d'electricitat quan els ultracondensadors es buiden.

Programa de proves

Durant l'últim any, aquest prototip ha estat sotmès a un programa exhaustiu de proves, en circuit i en ruta, per contrastar les solucions tècniques adoptades, la reducció d’emissions i, en especial, l’estalvi en el consum de combustible. També s'ha seguit el procés administratiu per homologar-ne la transformació. Les proves han estat positives i s'ha comprovat que el funcionament com a híbrid permet estalviar fins a un 30% en el consum de combustible, en aquest cas gas natural, i una proporció semblant d'emissions contaminants.

S'ha de subratllar que la reducció d'emissions s'ha aconseguit prenent com a base un autobús de gas natural comprimit, que està considerat vehicle ambientalment millorat (EVV en la sigla anglesa) perquè gairebé no emet partícules i emet un 90% menys d'òxids de nitrogen en comparació amb un autobús dièsel. El nou híbrid és per tant un vehicle d'una altíssima qualitat ambiental.

El cost s'amortitza amb el consum

Un cop superades les proves i integrat el prototip al servei comercial, es considera viable la transformació en sèrie de cotxes de GNC en híbrids, que TMB aplicarà a deu unitats els pròxims mesos, començant per un segon prototip o presèrie.  El cost de l'operació s'amortitzarà amb l'estalvi de consums durant la resta de la vida útil del cotxe, amb l'ajuda d'una subvenció de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La realització del primer bus híbrid de GNC s’emmarca en el conveni subscrit l'abril del 2010 entre TMB i Gas Natural Fenosa per reduir les emissions dels autobusos de l’àrea metropolitana, substituint una part de la flota i modernitzant-ne la resta. Hi han col·laborat l'IDAE i el programa ELENA de la Unió Europea per al finançament de projectes locals de sostenibilitat.

La companyia energètica i TMB treballen conjuntament des del 1994 per introduir el gas natural a la flota d’autobusos urbans i millorar d’aquesta manera la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, el gas natural permet reduir en un 85% les emissions d'òxids de nitrogen, pràcticament la totalitat de partícules en suspensió i fins a un 20% les emissions de CO2.

Pla de Sostenibilitat Ambiental

Paral·lelament, TMB està completant un programa de reconversió de 70 autobusos dièsel en híbrids i ha adquirit en diferents etapes 26 híbrids nous, cosa que situa la flota híbrida del transport urbà de Barcelona com la tercera d'Europa després de les de Londres i Manchester.

La protecció del medi es un dels eixos vertebradors de les polítiques estratègiques de TMB, com es desprèn del seu Pla Director de Sostenibilitat Ambiental, que aposta per l’ecoeficiència, la lluita contra la contaminació i el canvi climàtic, i la promoció de la cultura de la sostenibilitat.

L'autobús reconvertit en híbrid a la plaça d'Espanya / M.A. Cuartero
L'autobús reconvertit en híbrid a la plaça d'Espanya / M.A. Cuartero
El cotxe 1365 al terminal de Zona Franca / Hora Punta
El cotxe 1365 al terminal de Zona Franca / Hora Punta

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Bus
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE