Dilluns, 25 de maig de 2020

Noces de plata del sistema magnètic de bitlletatge

 

Màquines expenedores del nou sistema de pagament / Arxiu TMB

Noces de plata del sistema magnètic de bitlletatge

L'any 1990 entrava en funcionament a les xarxes de metro i bus de TMB un nou sistema de pagament basat en la utilització de títols de transport amb banda magnètica que venia a substituir l'ús dels tradicionals títols resistius.

Gustau Lamadrid / 25.05.15 - 14:43h

El nou suport magnètic que s'introduïa en els títols de transport de TMB ara fa 25 anys facilitava la percepció i el posterior tractament de molta més informació sobre l'ús de la xarxa de transport, tant pel que fa al sistema tarifari mateix com a la venda i validació per accessos.

La implantació del nou sistema es va desenvolupar gradualment, primer a la xarxa de metro i posteriorment a la d'autobusos, coexistint amb el sistema de títols resistius fins que el procés va concloure en la seva totalitat.

Expenedores, validadores i concentradors

Pel que fa al metro, aquest procés consistia en l'adaptació, instal·lació a les estacions i posada en funcionament de màquines expenedores (que realitzaven la venda automàtica de títols magnètics), màquines validadores magnètiques (que cancel·laven els títols en el moment d'accedir a les instal·lacions) i unes altres màquines anomenades concentradors (que, ubicades a les cabines del cap d'estació i connectades amb les anteriors, recopilaven totes les dades corresponents al funcionament i tractament dels títols).

El cap d'estació, alliberat de la feina de venda manual, que era realitzada per les expenedores, controlava la informació que rebia el concentrador sobre el funcionament de les màquines de l'estació i, en funció de les necessitats, prenia les accions adequades en cada cas i fins i tot actuava sobre el mateix sistema si calia.

Totes les dades recopilades en el concentrador s'enregistraven en un suport magnètic que era traslladat al CET (centre d’explotació i tractament), on un ordinador central s'encarregava de realitzar la lectura de les dades.

En els autobusos, el nou sistema de pagament va comportar bàsicament la instal·lació de noves cancel·ladores magnètiques dins dels vehicles, així com distribuïdores de bitllets senzills per als conductors.

Avantatges i campanya de comunicació

Els avantatges que es derivaven d'aquest sistema eren molts i importants, com per exemple la millora de la qualitat del servei ─ja que els caps d'estació quedaven alliberats de la venda i podien fer més tasques d'atenció al client─, l'ús del sistema com a ajut a la gestió i planificació del servei, la creació de noves modalitats tarifàries, la venda dels títols mitjançant targeta de crèdit i la revisió i optimització dels procediments i recursos tècnics i humans, entre d'altres.

La implantació del nou sistema de pagament va suposar també un important esforç formatiu, de cara als empleats, i informatiu, especialment per als ciutadans. Aquest últim es va reflectir en una campanya de comunicació adreçada sobretot a explicar les característiques i el funcionament dels nous procediments i de la utilització correcta del sistema de pagament.

El projecte de T-Mobilitat que s'està desenvolupant actualment està cridat a substituir en un futur immediat aquest sistema magnètic que s'ha mantingut vigent els darrers 25 anys. L'arribada d'aquest nou títol intel·ligent sense contacte comportarà la definició d'un nou sistema tecnològic, un nou sistema tarifari i un nou sistema de gestió que englobarà a la llarga la mobilitat de tot Catalunya. Aquesta ja serà una altra història per explicar aviat.

Les estacions amb el nou sistema van ser senyalitzades / Arxiu TMB
Les estacions amb el nou sistema van ser senyalitzades / Arxiu TMB
Banderola d'estació amb rètol del nou sistema / Arxiu TMB
Banderola d'estació amb rètol del nou sistema / Arxiu TMB
Màquina de venda automàtica / Arxiu TMB
Màquina de venda automàtica / Arxiu TMB
Cancel·ladores magnètiques i resistives van conviure/ Arxiu TMB
Cancel·ladores magnètiques i resistives van conviure/ Arxiu TMB

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE