Divendres, 29 de maig de 2020

Gaudí, l'estació que no surt al plànol del metro

 

Visita a l'estació fantasma de Gaudí, el 15 d'abril de 2011 / Pep Herrero

Gaudí, l'estació que no surt al plànol del metro

S'anomena Gaudí, encara que no ha arribat a tenir cap placa oficial amb el nom. Havia de ser l'estació de Sagrada Família de la línia 2, però un canvi de plans la va deixar de banda i ha quedat com una curiositat al subsòl de Barcelona.

Oriol Pàmies - Ignasi Patón / 18.06.13 - 11:34h

Hi ha una literatura abundant a internet sobre estacions fantasmes del metro de Barcelona, una manera d'anomenar les que, per un motiu o un altre, han mig desaparegut o bé han deixat de funcionar. En aquest article explicarem l'origen i les vicissituds de l'única estació que, tot i estar completament construïda, no ha arribat a servir mai als viatgers, o gairebé mai...

Sota l'avinguda Gaudí, entre els carrers de Rosselló i Provença, hi ha una estació amb la infraestructura típica d'andanes, vestíbul i accessos des del carrer, que es va construir a finals dels anys 60 com a part del que s'havia projectat com a línia 2 (o línia II, perquè llavors s'identificaven totes amb xifres romanes). Havia de ser el punt d'enllaç amb la línia 5 (V) a l'estació de Sagrada Família, que es construïa en paral·lel molt a prop, sota el carrer de Provença, entre Sardenya i Marina.

De fet les dues estacions de Sagrada Família es van edificar amb dissenys i acabats semblants. Per això aquesta falsa estació, que en el món ferroviari local s'anomena Gaudí, per entendre'ns, recorda l'aspecte que tenia originalment l'estació germana de la línia 5, 40 anys enrere. Com la seva germana, està dividida en dos nivells: el de les andanes, amb els accessos als extrems amb escales mecàniques incloses, i el superior, amb una extensió igual a tot l’àmbit de les andanes. D’aquest nivell superior en surten dos accessos cap a l'exterior que són visibles a les voreres de l’avinguda Gaudí, a la cruïlla de Rosselló i Lepant.

Un pla de metros que canvia

En la planificació vigent als anys 60, la línia 2 havia de ser una línia vertical mar-muntanya, que anés del Paral·lel a Horta passant per la Sagrera. En canvi, la línia 5 es va pensar com un segon metro transversal, que aniria de l'Hospitalet de Llobregat a Badalona travessant la part alta de l'Eixample. Amb el pas del temps s'han acabat barrejant els papers de cadascuna.

El motiu d'aquest trasbals és el diferent ritme que van portar les obres de construcció de la línia 2 en els diversos trams. El 1967 la línia 2 ja funcionava entre la Sagrera i Horta, mentre que el túnel avançava a bon ritme des de la Sagrera a Sagrada Família. L'obra del tram Paral·lel - Sagrada Família es va adjudicar el 1968, però l'excavació, amb tuneladora, avançaria molt lentament. Mentrestant, el projecte de la línia 5 es convertia en realitat el 1969 en un primer sector, de Sant Ramon (Collblanc) a Diagonal.

Les autoritats de l'època van decidir aleshores obviar el pla i afegir els sectors acabats de la línia 2 a la línia 5, cosa que va comportar, amb l'obertura al públic del tram de metro entre Sagrada Família i Sagrera el 1970, que la línia 5 agafés la forma actual d'una lletra L entre Collblanc, Horta i Vall d'Hebron. Una conseqüència directa d'aquest cop de timó va ser la pèrdua d'utilitat de l'estació construïda sota l'avinguda Gaudí, a tan sols 100 metres de l'estació Sagrada Família. I una altra va ser que faria falta construir sota el carrer Marina una altra estació amb el nom de Sagrada Família per a la nova línia 2, que es va inaugurar el 1995.

Tot s'aprofita

En tot cas, parlant d'utilitat, aquesta infraestructura en té, però no és la que es preveia. La nau d'andanes ha quedat convertida en part del túnel de línia per on circulen els trens entre les estacions de Sagrada Família i Sant Pau / Dos de Maig, i ocasionalment ha servit de suport publicitari; el que havia de ser passadís de correspondència l'ocupen magatzems de material, vestidors i dependències diverses; i el vestíbul situat sota la cruïlla dels carrers Rosselló i Lepant allotja ara la seu de les associacions de jubilats de Metro i Bus, de l'associació de col·leccionistes ACEMA i de l'ONG Conductors Solidaris, i recentment s'hi ha habilitat l'Espai Gaudí, una sala polivalent que acull reunions i activitats culturals i formatives de TMB.

Però de passatgers del metro, a Gaudí, no n'hi ha hagut ni un. De fet, si els llums estan apagats, el perfil de l'estació ni tan sols es distingeix des de l'interior dels trens. Només dues vegades va servir realment de baixador, amb motiu de les sortides nocturnes del tren històric que es fan  per primavera. Va ser l'abril i el maig del 2011, quan els participants a les dues sortides van arribar amb el tren clàssic a Sagrada Família i des d'allà van transbordar a una unitat 5000 que els va portar fins a l'estació llegendària.

Construcció del que havia de ser l'estació de la línia 2 de Sagrada Família / Arxiu TMB
Construcció del que havia de ser l'estació de la línia 2 de Sagrada Família / Arxiu TMB
Detall del forjat que cobreix l'estació que hi ha sota l'avinguda Gaudí / Arxiu TMB
Detall del forjat que cobreix l'estació que hi ha sota l'avinguda Gaudí / Arxiu TMB

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Servei
L2 / L5 / Metro
Conceptes
Infraestructura
Seccions
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE