Dimarts, 7 de juliol de 2020

Tendències en la mobilitat de la Barcelona postcrisi

 

Un tren surt de l'estació de Sagrada Família de la línia 2 / Pep Herrero

Tendències en la mobilitat de la Barcelona postcrisi

El final de la recessió econòmica es va traduir el 2014 en una recuperació de la mobilitat per motius de treball a la regió metropolitana de Barcelona (RMB) de l'ordre del 9%. El transport públic ha reforçat la seva quota.

Oriol Pàmies / 22.04.15 - 16:57h

Cada dia es fan a Barcelona 6,56 milions de desplaçaments, dels quals 4,73 milions corresponen a viatges interns per la ciutat i 1,83 milions són moviments de connexió amb altres municipis. Són les grans xifres de l'Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2014 (EMEF 2014), que realitza l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per reflectir els hàbits de mobilitat de la població de més de 16 anys de la regió barcelonina, exclosos els professionals del transport.

La xifra total no ha variat gaire en els últims quatre anys: eren 6,65 milions el 2011. Però anteriorment l'enquesta revelava una tendència a l'alça que es va frenar el 2010 (6,47 milions), coincidint amb la desacceleració econòmica, l'escalada de la desocupació i la pèrdua de població.

Igual que la mobilitat s'ha mantingut estancada en el quadrienni últim, el repartiment modal ha variat poc. Continuen sent majoritaris els desplaçaments no motoritzats, com ara la marxa a peu i la bicicleta, per damunt del 41%, mentre que el transport públic en conjunt ha mantingut la seva quota a la ratlla del 36% i el transport privat s'estabilitza en el 23%. Aquest predomini de la caminada es dóna només en els desplaçaments interns, ja que en els de connexió el transport públic col·lectiu és àmpliament majoritari: acapara el 52,4% de la demanda.

Etapes de desplaçament

Una anàlisi més fina es pot fer amb el desglossament dels desplaçaments per etapes (trajectes en què es combinen diversos mitjans de transport) que realitza la Direcció de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Així es pot verificar que el 2014 la mobilitat va repuntar, però les 7.690.000 etapes de desplaçament encara van quedar un 1,8% per sota del registre del 2011.

El transport públic va protagonitzar una mica més de 3 milions d'etapes de desplaçament, en una tendència a la recuperació que l'acosta a la quota de quatre anys enrere: 39,7%. En canvi, el transport privat continua perdent pes en aquesta comptabilitat, a punt de baixar dels 2 milions d'etapes de desplaçament, i es queda en el 26,2%. L'altre mitjà que retrocedeix és la marxa a peu, tot i que només unes dècimes, que són pràcticament les mateixes que guanya un transport emergent per a la mobilitat quotidiana, la bicicleta.

Filant més prim, la quota del transport públic ha augmentat en els desplaçaments de connexió, i ha anat del 50,4% al 50,9%, en detriment del transport privat. En la mobilitat interna a la ciutat de Barcelona, el transport públic i el privat cedeixen en favor dels mitjans no motoritzats.

Més viatges per feina

Si bé la mobilitat en conjunt ha variat poc, sí que es nota un canvi en la motivació dels viatges, d'acord amb els resultats de l'EMEF 2014. A la regió metropolitana, el 2014 van augmentar el 9,1% els desplaçaments per anar a treballar, que de manera significativa en valor absolut es van situar per damunt de la xifra de l'any 2011. També van créixer, un 3,9%, els viatges per estudiar. Els altres motius de desplaçament, agrupats en el que s'anomena mobilitat personal, es van reduir un 4,4%, mentre que els de tornada a casa van quedar pràcticament igual.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE