Dimarts, 7 de juliol de 2020

Objectiu: augmentar la quota de transport públic

 

Bus biarticulat a la línia H12 de la nova xarxa / Pep Herrero

Objectiu: augmentar la quota de transport públic

Amb el nou Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 la ciutat de Barcelona es marca com a fites complir els estàndards internacionals sobre qualitat ambiental, incrementar l’espai destinat als vianants i reduir el soroll i les víctimes del trànsit.

Redacció / 10.07.13 - 12:06h

La segona fase del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Barcelona, que es va presentar el 2 de juliol passat al Saló de Cent, integra les 108 propostes presentades per les diferents entitats del sector en el procés participatiu, en el camí cap a una mobilitat sostenible, segura, equitativa i eficient.

L'elaboració del nou PMU consta de tres fases de treball: diagnosi, part propositiva i avaluació ambiental. La primera es va completar l'any passat. Per a la segona fase del Pla s'han establert quatre eixos principals de treball: seguretat, sostenibilitat, equitat i eficiència. Per l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, "hi ha un element bàsic, que és el vehicle híbrid i elèctric. És una revolució que ens ve a sobre i obviar-la és un error. Aquesta és la gran aposta".

Aposta per l'ecomobilitat

Dins d'aquest Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, l'Ajuntament s'ha marcat l'objectiu de continuar augmentant la proporció de desplaçaments que es fan sense consum energètic o bé per mitjans sostenibles: els viatges en transport públic haurien d'arribar al 43% des del 40% actual i els desplaçaments a peu haurien de passar del 31,9% al 35,4%, mentre que s'intentarà doblar l'ús de la bicicleta, perquè passi de l'1,5% al 3%.  

Per contra, es preveu que la quota del vehicle privat, que ja és minoritari, retrocedeixi encara més, del 26,7% al 18,6%. Es vol aconseguir així el compliment dels paràmetres de les directives europees de qualitat de l'aire pel que fa a òxids de nitrogen i partícules, així com un avenç en les condicions de seguretat i accessibilitat.

Nova xarxa de bus

La principal mesura proposada pel que fa a la potenciació del transport públic és la implantació de la nova xarxa de bus, el projecte conjunt de TMB i l'Ajuntament de Barcelona per modernitzar el transport de superfície mitjançant un esquema de 28 línies d'altes prestacions verticals, horitzontals i diagonals. El projecte, que es va iniciar l'octubre del 2012 amb les cinc primeres línies i continua desenvolupant-se per fases, és una de les eines principals amb què es compta per a l'augment de l'eficiència i la disminució de l'impacte ambiental de la mobilitat urbana. 

També es preveuen millores a les línies de proximitat i convencionals, que han de complementar la nova xarxa de bus, així com en les connexions amb les línies interurbanes, i es confirma la línia d'escollir els vehicles més nets disponibles en cada moment per nodrir la flota de busos.

Altres blocs de mesures fan referència a la protecció i potenciació de la figura del vianant, el foment de la bicicleta, la millora de la gestió de la distribució urbana de mercaderies i l'ús més racional del vehicle privat.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE