Divendres, 29 de maig de 2020

Nivells màxims de valoració del servei de metro i bus

 

Autobús biarticulat circulant a la línia H12, una de les novetats de l'any en el servei / TMB

Nivells màxims de valoració del servei de metro i bus

Els usuaris han tornat a atorgar qualificacions de notable per als serveis de metro i autobusos que gestiona TMB en l'enquesta de satisfacció del client corresponent a l'any 2013, els resultats de la qual s'acaben de conèixer.

Redacció / 10.01.14 - 12:16h

L'última onada de l'Estudi de Percepció del Client que realitza cada any el gabinet d'estudis de TMB aporta com a titular les valoracions més altes atorgades mai pels usuaris als serveis de metro i autobusos en els set anys d'historial d'aquest tipus d'enquestes.

Pel que fa al metro, l'índex de satisfacció global (valoració espontània per part del client) arriba a un màxim de 7,52, vuit centèsimes més que el 2012. L'índex de satisfacció del client (que té en compte la puntuació de diversos atributs del servei, com ara la regularitat, la rapidesa i el confort) s'eleva tres punts, fins a una nota de 71,1.

L'autobús els usuaris el valoren globalment encara millor, amb un 7,58, puntuació que suposa un augment de 34 centèsimes respecte del 2012. L'índex de satisfacció puja també fortament, tres punts i mig, fins al 72,9.

Entrevistes personals a 8.100 usuaris

Les dades provenen de l'explotació de 4.037 entrevistes personals a usuaris del metro i 4.089 a usuaris del bus, fetes entre el 8 d'octubre i el 13 de novembre passats. La mida i la selecció de la mostra comporten que el marge màxim d'error dels resultats sigui de l'1,5%.

L'augment de valoració es dóna tant respecte de l'any 2012 com també en relació a l'anterior onada, la del 2011. La doble comparació és pertinent, ja que el treball de camp de l'estudi del 2012 es va dur a terme en una etapa de conflictivitat laboral, amb les consegüents alteracions en la percepció de la qualitat del servei, i els resultats se'n van ressentir.

Context desfavorable

Els resultats són significatius pel fet de donar-se en un context poc favorable, de restricció dels recursos assignats al transport públic i en concret de les inversions en millora de les xarxes, exceptuant les que estan servint per reconvertir ambientalment la flota d'autobusos, per imperatiu de la normativa anticontaminació.

El canvi principal en el servei registrat entre les enquestes del 2012 i el 2013 és la posada en marxa de les primeres línies de la nova xarxa de bus. Precisament, l'estudi constata que els usuaris valoren aquestes línies amb notes significativament més altes que les línies convencionals: un 7,94 de satisfacció global i un 74,5 en l'índex compost d'atributs, en contrast amb un 7,53 i un 72,6 respectivament.

Aquestes dades són coherents amb les que aportava l'última Enquesta de Serveis Municipals 2013, de l'Ajuntament de Barcelona, que també donava puntuacions màximes al metro i al bus, de 7,3 i 6,9 sobre 10 respectivament, en aquell cas atorgades per una mostra de residents a la ciutat, tant usuaris com no usuaris.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE