Dilluns, 25 de maig de 2020

La demanda remunta l'últim quadrimestre del 2013

 

Bus de la línia H8 aturat a l'avinguda Josep Tarradellas / Pep Herrero

La demanda remunta l'últim quadrimestre del 2013

El passatge al conjunt de les xarxes de metro i autobusos de TMB va frenar l'any passat la tendència a la disminució i els últims mesos va mostrar signes de recuperació, al compàs de la situació laboral del país.

Oriol Pàmies / 28.01.14 - 11:48h

Les xarxes de TMB (metro, bus i transports d'oci) van fer possibles l'any passat 552,9 milions de viatges, xifra que representa una variació mínima a la baixa, de menys de 600.000 viatges, equivalents al 0,1%, respecte de l'any anterior. La xarxa de metro va tancar l'any amb 369,94 milions de validacions, l'1% menys, mentre que al bus regular i al Barcelona Bus Turístic el passatge va ascendir a 182,96 milions, amb un increment de l'1,7%.

Evolució dels viatgers de TMB

En el conjunt del sistema de transport de la regió metropolitana de Barcelona la demanda també s'ha mantingut estable a la ratlla dels 900 milions de viatges, després del retrocés del 3,8% registrat el 2012. En l'àmbit de competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, els viatges realitzats han estat 627,23 milions, amb un repunt del 0,1%.

Aquestes dades, i en especial l'evolució mensual al llarg de l'any, es poden interpretar com un canvi en la tendència de reducció de la demanda de transport públic, i de mobilitat en general, relacionada amb la situació econòmica i en especial amb la desocupació, una tendència que s'origina de fet el 2008 a pesar que a les xarxes de TMB va quedar alterada els anys 2010 i 2011 (l'any rècord) per l'efecte de l'extensió de la xarxa de metro.

El comportament de la demanda en les diferents xarxes ha estat paral·lel al llarg de l'any a l'evolució de l'ocupació.

  • En el primer quadrimestre es van registrar fortes pèrdues de passatge tant al bus com sobretot al metro. En els primers mesos de l'any l'atur a la província de Barcelona s'acostava al 25% de la població activa. A més, la comparació amb l'any anterior resultava desfavorable, ja que el 2012 va ser any bixest i per tant el febrer va tenir un dia més.
     
  • En el segon quadrimestre, de maig a agost, es va alentir la corba a l'alça de l'atur i també la baixada de demanda al transport públic. A finals d'agost, les pèrdues acumulades de passatge eren de l'ordre del 3% al metro i del 2% al bus.

  • El tercer quadrimestre de l'any és el de la recuperació. Tant setembre com octubre, novembre i desembre han estat de remuntada de l'afluència d'usuaris al transport públic. A la xarxa de metro cada mes s'ha tancat amb un percentatge d'augment més alt que l'anterior, fins al rotund 4,3% del desembre. No obstant això, les pèrdues dels primers mesos van ser superiors i per això el saldo anual ha estat negatiu. A la xarxa d'autobusos, els increments han estat encara més importants, ja que la comparació es feia amb uns mesos del 2012 en què hi va haver vagues, com ara l'octubre, en què les validacions es van disparar un 16%. Per això el saldo anual ha acabat en positiu.

Significativament, la recuperació de passatge en els últims tres mesos del 2013 va coincidir amb una disminució de l'atur de l'ordre de 2,4 punts percentuals. Una altra dada esperançadora és la percepció favorable dels usuaris respecte dels serveis de metro i autobús, expressada en índexs de satisfacció en nivells màxims.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB / AMB / ATM
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE