Dimarts, 7 de juliol de 2020

Contenció i eficiència en el pressupost del 2012

 

L’increment de costos generat pel creixement del metro (com la prolongació de la línia 5, a la foto) s’ha compensat amb austeritat i eficiència / Pep Herrero

Contenció i eficiència en el pressupost del 2012

El context econòmic general marca un exercici en què TMB s’ha fixat l’objectiu de mantenir la qualitat del servei assolida els últims anys, tot i que els recursos disponibles són menors. L’esforç per ajustar despeses ha estat notable.

Redacció / 05.07.12 - 10:57h

El Consell d’Administració de TMB ha aprovat per al 2012 un pressupost que suposa el full de ruta per garantir la viabilitat de l’empresa i tirar endavant projectes de futur com la nova xarxa de bus i la millora de la informació al client, sota els principis de la contenció de la despesa i la recerca de la màxima eficiència.

Les necessitats del 2012 aprovades suposen unes aportacions de les administracions públiques de 406,351 milions d’euros, que juntament amb els ingressos propis, que provenen de les vendes, activitats accessòries i subvencions especials, per import de 404,557 milions d’euros, conformen el pressupost total de TMB per import de 810,908 milions d’euros.

Les despeses d’explotació, és a dir, les despeses necessàries per al funcionament corrent de les empreses (sense amortització ni despeses financeres), se situen un 6,3% per sota de les de l’any anterior, absorbint per tant els augments de costos derivats de les últimes ampliacions de metro i les variacions de preus a l’alça en els subministraments.

Serveis externs i despesa de personal

Els costos que baixen més, en termes absoluts, són els de serveis exteriors, uns 19,3 milions d’euros, fruit de la revisió de les contractacions externes, l’eliminació de publicitat i la reducció de les assistències tècniques. En segon lloc, baixa un 3,7% la despesa de personal, gràcies als acords laborals amb valor de conveni firmats al febrer i al març passats a Metro i Bus, en què treballadors i empresa van fer un esforç per adaptar-se al marc legal i les condicions reals de finançament del sistema de transport.

La racionalització de processos produeix a més un estalvi en els aprovisionaments de consumibles, recanvis, material d’oficina i altres productes i serveis, de l’ordre del 7,4%. Per contra, la realitat dels mercats fa que es prevegi un increment de la despesa d’energia i carburants, de l’ordre del 6,3%.

Pel que fa als ingressos, l’estimació és que augmentaran aquest any el 7%, com a conseqüència de l’increment de tarifes integrades aprovat per l’ATM i de les tarifes pròpies, i del manteniment o lleugera baixada d’altres tipus d’ingressos.

Un 21,5% menys de necessitats de subvenció

La disminució de costos i l’augment d’ingressos fan que la necessitat de recursos públics baixi 57,4 milions d’euros, equivalents a un 21,5%, respecte del pressupost del 2011. Això vol dir que les administracions que participen en el finançament del transport públic (Generalitat, Estat, Ajuntament de Barcelona i municipis de l’AMB) hauran d’aportar aquest any per al funcionament corrent de TMB només 209,3 milions d’euros, pràcticament el mateix que van aportar el 2007.

Per calibrar l’esforç de racionalització que suposa aquest ajust, s’ha de tenir en compte que des del 2007 la xarxa de metro ha crescut un 20%, en 16 quilòmetres de longitud i 18 estacions, fruit de les ampliacions de les línies 2, 3 i 5 i l’obertura del primer tram de la línia 9/10, i que en el mateix període l’índex de preus general (IPC) s’ha incrementat un 12,3%.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE