Dimarts, 7 de juliol de 2020

Compromís per la sostenibilitat, fins al 2022

 

Bus híbrid, exemple de reconversió ambiental de la flota de TMB / Pep Herrero

Compromís per la sostenibilitat, fins al 2022

TMB és un dels firmants del Compromís 22 per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient. Unes 800 entitats, col·legis professionals, gremis, sindicats, universitats, escoles i empreses han participat en el document.

Redacció / 12.12.12 - 16:30h

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient és l'actualització i posada al dia de l'esperit de l'Agenda 21, que ha arribat al final del període de vigència després d'una trajectòria de 10 anys de treball col·lectiu de tots els signants, entre els quals ja hi havia TMB.

La renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat ha estat fruit d'un procés intens protagonitzat per la societat civil, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, per avançar col·lectivament en la construcció i transformació d'una ciutat més habitable, eficient, saludable i respectuosa amb el medi.

Entre els deu objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 hi ha en un lloc destacat el referit a mobilitat, en què s'aposta per retornar als ciutadans la prioritat d'ús de la via pública:

1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.

2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.

3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l'excel·lència.

4. Ciutat eficient, productiva i d'emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.

5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.

6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.

7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s'hi fonamenti.

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa.

10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l'acció global.

Pla Director de Sostenibilitat Ambiental

La implicació de TMB en l'Agenda 21, ratificada ara en el Compromís 22, és coherent amb la determinació de l'empresa d'actuar de manera responsable pel que fa als recursos i l'impacte en el medi, i alhora contribuir al desenvolupament sostenible del territori metropolità en què presta servei, tal com recull el Pla Director de Sostenibilitat Ambiental

Les actuacions dutes a terme o en marxa fan referència a la reconversió ambiental de la flota de bus i el redisseny de la xarxa amb criteris d'eficiència, l'optimització de l'ús de l'aigua i l'energia tant al metro com al bus, la implantació de la recollida selectiva de residus en els centres de treball, el disseny, construcció i manteniment d’infraestructures amb criteris de sostenibilitat i la implantació de criteris ambientals en la compra de productes i serveis, entre d'altres. 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE