Diumenge, 12 de juliol de 2020

Compromís contra la contaminació i el soroll a les grans ciutats

 

Distintiu de qualitat ambiental en un autobús de TMB / Miguel Ángel Cuartero

Compromís contra la contaminació i el soroll a les grans ciutats

Agents ciutadans, col·lectius socials, empreses i administracions implicats en la qualitat ambiental han adoptat la Declaració de Barcelona per la qualitat de l'aire, la reducció del soroll i la millora de la salut a les aglomeracions urbanes.

Redacció / 09.06.15 - 08:53h

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, un ampli grup d'institucions i organismes internacionals, governs subnacionals i locals, centres de recerca i altres col·lectius van subscriure divendres un manifest que proposa reduir la mobilitat en vehicle privat contaminant i afavorir el transport públic i la fiscalitat verda per millorar la qualitat de vida a les àrees metropolitanes. La declaració és la conclusió del simposi europeu sobre la matèria celebrat a la capital catalana.

La Declaració de Barcelona comença reconeixent l'impacte important que té la contaminació atmosfèrica en la salut de les persones, produïda sobretot, a les grans ciutats, per la mobilitat privada, en especial els vehicles dièsel, però també per les indústries, els ports, els aeroports, el transport de mercaderies per carretera i els habitatges.

Els promotors de la Declaració van ser els departaments de Territori i Sostenibilitat i de Salut de la Generalitat, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i la Xarxa Air europea (Air quality Initiative of Regions), formada per 13 regions que representen el 22% del PIB i el 18% de la població (uns 88 milions d'habitants). La xarxa inclou moltes de les àrees més densament poblades i industrialitzades de set Estats, com les de Milà, Torí, Bolonya, Rotterdam, Amsterdam, Frankfurt, Stuttgart, Colònia, Londres o Barcelona.

Quatre contaminants amenaçadors

Segons l'Agència Europea de Medi Ambient, entre el 91% i el 93% de la població europea està exposada a nivells de partícules fines en suspensió superiors als límits recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, i entre el 95% i el 98% respira nivells d'ozó troposfèric superiors als permesos. A Catalunya, el repte és millorar la situació a l'àrea de Barcelona en quatre dels 16 contaminants avaluats: diòxid de nitrogen, sulfur d'hidrogen, ozó troposfèric i partícules en suspensió. Aquests compostos químics han superat en diverses ocasions els límits permesos.

Aproximadament la meitat de la contaminació la provoca el transport terrestre, mentre que la indústria en causa el 20%, el transport marítim i aeri un altre 20%, i el sector domèstic i la generació d'energia la resta.

Transport públic atractiu

Per tot això, els signants del document afirmen que tothom "té dret a respirar un aire de bona qualitat" i a "viure en entorns lliures de contaminació acústica". Segons la declaració, les accions per millorar la qualitat atmosfèrica "també són una oportunitat per impulsar l'economia amb criteris de desenvolupament sostenible", com l'eficiència energètica i l'ús d'energies netes en la mobilitat, la indústria, els serveis i l'habitatge. També es vol impulsar una oferta de transport públic atractiva i competitiva respecte al vehicle privat i fomentar el transport actiu, a peu o en bicicleta. Igualment, caldria buscar noves formes de finançament per a aquestes polítiques a través de la fiscalitat ambiental.

Finalment, es declara la importància de la recerca científica i el desenvolupament tecnològic en el sector i la potenciació de la informació, divulgació, educació i sensibilització de la població.

Per tot plegat, es fa una crida a desenvolupar plans de millora de la qualitat de l'aire, repensar les ciutats i el territori per fomentar la mobilitat sostenible, basada en el transport públic, la intermodalitat i els desplaçaments a peu i en bicicleta. Per fer-ho, cal augmentar la freqüència, accessibilitat, comoditat i preu del transport públic ─i fer-ho amb flotes de baixes emissions─ i crear entorns segurs i saludables per als trajectes a peu i en bicicleta.

Pla de qualitat de l'aire de Catalunya

La Generalitat, per la seva banda, va aprovar el setembre passat el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, que es proposa 14 objectius, conté 46 actuacions, 32 mesures proposades als ens locals i cinc per als municipis de més de 100.000 habitants, de les quals tres són obligatòries. Aquest pla s'allargarà fins al 2020 i substitueix el del 2007-2010.

Entre les mesures proposades hi ha la creació de zones urbanes d'atmosfera protegida, per exemple al voltant de les escoles, fer descomptes als vehicles ecològics a les zones blaves i verdes d'aparcament, impulsar l'ús de la bicicleta per anar a treballar, impulsar les flotes públiques de vehicles ecològics i els descomptes als peatges de les autopistes d'accés a Barcelona així com l'autorització per circular pels carrils BUS-VAO.

Precisament, la flota de bus d'Autobusos de TMB va ser de les primeres a rebre el distintiu de qualitat ambiental que acredita l'esforç de reconversió realitzat per convertir-la en la més neta d'Europa. L'aposta pel gas natural comprimit, els filtres i la progressiva electrificació ha anat directament a disminuir l'emissió dels contaminants que més afecten la salut de les persones a l'àrea de Barcelona.

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
Llocs
Infraestructura
Seccions
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE