Divendres, 10 de juliol de 2020

Com funciona... el reciclatge de l'aigua del metro

 

Restitució d’aigua al Besòs sota el pont de Santa Coloma / Pep Herrero

Com funciona... el reciclatge de l'aigua del metro

Els pous de la xarxa de metro aporten 2 milions de metres cúbics de recursos hídrics a làrea metropolitana per a usos no de boca, com ara el reg de carrers, parcs i jardins i recuperació de cabals ecològics.

Redacció / 22.03.13 - 09:40h

La xarxa de metro, de 102,6 quilòmetres de longitud, rep constantment filtracions procedents sobretot de la pluja, dels aqüífers i d’altres orígens. Hi ha 176 pous d’esgotament equipats amb 322 bombes que s’encarreguen d’extreure aquesta aigua, però menys de la meitat tenen característiques apropiades per al reaprofitament. La resta extreuen aigua inutilitzable perquè és salada o contaminada, o bé tenen el cabal massa irregular.

TMB proveeix actualment l’equivalent a 2 milions de metres cúbics (2 hectòmetres cúbics) d’aigua anuals per a diferents usos no de boca.

Com mostra l’evolució històrica dels cabals de la xarxa, en litres/segons, uns anys varien respecte als altres. A tall dexemple, entre el 2006 i el 2008, la falta de pluges i diferents obres d’infraestructura van reduir el volum d’aigua recollida al metro. Des del 2009 el volum d’aigua recollida a la xarxa de metro, però, ha anat creixent progressivament, amb una davallada durant els mesos de setembre i octubre del 2012.

La mitjana pel que fa al 2012 va ser de 310 l/s, és a dir més de 9 milions de metres cúbics. En aquest sentit, els 5 pous que durant el 2011 i fins al primer semestre del 2012 van rebre més cabal de tots els de la xarxa van ser els d’Artigues Sant Adrià (34,1 l/s), Sant Roc (30,8 l/s), Verneda (25,9 l/s), Arc de Triomf (18,8 l/s), i Hospital de Bellvitge (15,9 l/s).

Més de 20 anys recuperant l’aigua

L’aprofitament de les aigües filtrades al metro va començar als anys 90 amb un acord entre TMB i l’Ajuntament de Barcelona (Parcs i Jardins), que des del 1998 es proveeix al pou de Besòs Mar (a la línia 4) per regar parcs i carrers. Un altre acord amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat permet utilitzar els pous de La Torrassa i Can Serra també per a reg. A més, des del 1996 l’Institut Català de la Salut aprofita aigua del metro per regar els jardins de l’Hospital de Bellvitge. 

Unes canalitzacions especials permeten revertir al riu Besòs l’aigua (prop de 20 litres per segon) que s’extreu entre les estacions de Baró de Viver i Santa Coloma, a la línia 1, i a la zona dArtigues / Sant Adrià, de la línia 2, per tal de millorar el seu cabal ecològic, dins del programa d’aprofitament de les aigües freàtiques que es filtren a la xarxa de metro acordat entre TMB, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Un estalvi en el consum d’aigua potable

Recentment, arran d’un altre acord amb lAjuntament de Barcelona, també es reutilitza laigua que es filtra al túnel de la línia 3 del metro i que sextreu al pou desgotament situat a prop de lestació de Lesseps. Es tracta dun cabal duns 2 litres per segon que sabocava al clavegueram i que ara es canalitza cap a un dipòsit de Clabsa (Clavegueram de Barcelona, SA), des don es reaprofita per al reg dels jardins de la plaça, fet que genera un estalvi en el consum de l’aigua potable.

Laigua que es reaprofita prové de les filtracions que es produeixen al túnel del metro situat sota lavinguda de Vallcarca i es canalitzen cap a un pou desgotament situat aigües amunt de lestació de Lesseps. El flux és duns 2,1 litres per segon, equivalents a 180 metres cúbics diaris o 66.000 metres cúbics anuals, i té la qualitat idònia per ser utilitzada per al reg. Al pou shi ha instal·lat una nova bomba que la impulsa cap al dipòsit de Clabsa, construït a la plaça Lesseps, amb un consum potencial de 32.000 metres cúbics anuals.

Properament altres projectes també permetran aprofitar l’aigua dels pous d’Horta i Badal. 

* Què t'agradaria saber? Pots enviar-nos propostes de nous temes a través del correu electrònic horapunta@tmb.cat o bé via Twitter utilitzant l'etiqueta #horapuntatmb 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE