Dimarts, 7 de juliol de 2020

Barcelona, exemple de qualitat per al transport públic de Lima

 

Proves d'un dels nous trens del metro de Lima, semblants als de la sèrie 9000 del metro de Barcelona / Fer 345 (Wikimedia)

Barcelona, exemple de qualitat per al transport públic de Lima

La capital del Perú, que acaba destrenar la seva primera línia de metro, ha buscat en operadors dexperiència contrastada, com TMB, les referències per construir un sistema eficaç i avançat destàndards de servei.

Redacció - Josep Canudas / 22.07.13 - 16:18h

L’Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico Masivo de Lima y Callao (AATE) va organitzar el 9 de juliol passat a la capital del Perú una jornada tècnica sobre la qualitat de servei en els sistemes de metro, amb lobjectiu de recollir experiències internacionals en la matèria que van ser aportades per representants de Metro de Madrid, Metro de la Ciuat de Mèxic i Metro de Barcelona.

Javier Bartolomé, responsable del servei de qualitat i atenció al client de Metro de Madrid, va presentar els seus objectius de qualitat de servei  i va enumerar les actuacions que porten a terme per complir-los. Per part de Ciutat de Mèxic, Fernando Páez va explicar les principals característiques del servei de metro de la ciutat més habitada del món i els seus dos principals reptes de millora: la connectivitat del metro amb la resta de mitjans de transport i la regularitat del servei.

Com a representant del Metro de Barcelona, Josep Canudas, tècnic responsable d’estudis del Gabinet d’Estudis, va explicar el detall tècnic de les dues eines de mesura de la qualitat de servei. La primera, des de la visió del client, a través de l’Estudi de Percepció del Client (EPC), mitjançant el mesurament de les diferències entre les expectatives i les percepcions valorades pels clients, i la segona, des de la visió de l’empresa, a través de l’Estudi Mesura de Prestació del Servei (MPS), a partir de les diferències entre la mesura de la prestació del servei i els estàndards recollits en les normes de qualitat.

El metro de Lima

Després de gairebé 20 anys de paralització de les obres, a principis del 2012 es va inaugurar el primer tram de la línia 1 del metro de Lima, conegut informalment com el Tren Eléctrico. El tram en servei s’estén per 21 quilòmetres, des del districte de Villa El Salvador, on hi ha el taller, fins a l’estació intermodal Miguel Grau, al districte de Lima. El traçat transcorre principalment en viaducte.

Val a dir que entre els anys 2007 i 2009 TMB va participar activament en l’assistència tècnica de la posada en servei de la línia. Les principals actuacions que es van dur a terme des de Barcelona van ser: avaluació del material mòbil, revisió del projecte bàsic del taller de manteniment i suport a la definició del model d’operació.

La flota actual de la línia 1 està formada per cinc trens remodelats de la dècada dels anys 80, de la marca AnsaldoBreda, que permeten un interval de pas de 15 minuts a les 16 estacions per on circula la línia. Els propers mesos s’hi afegiran 19 trens del model Metropolis dAlstom, com els que circulen per les línies L2, L4 i L9/10 del metro de Barcelona.

La xarxa proposada en el Plan Maestro de Transporte Urbano, aprovat l’any 2005, preveu la posada en servei de set línies durant les dues properes dècades. En aquests moments estan en construcció el segon tram de la línia 1, que completarà la línia fins arribar a les 26 estacions i quasi 35 quilòmetres, i el primer tram de la línia 2.

Una mobilitat deficient

La mobilitat a la ciutat de Lima destaca perquè és caòtica. Això es deu principalment a la baixa qualitat del transport públic i a l’excessiu ús del vehicle privat. Els desplaçaments urbans de més de dues hores de durada són acceptats amb resignació per la majoria dels habitants de la capital del Perú.

En el paradigma d’aquesta desorganització destaquen, per un costat, les agressives combis, petits busos de gestió privada que tenen la concessió d’una línia i que fan tot tipus de maniobres per aconseguir un passatger; per un altre costat, davant la permissivitat dels agents de trànsit, estan a l’ordre del dia vehicles que no cedeixen el pas, que realitzen girs prohibits o que aparquen sobre les voreres.

En els darrers anys s’han assentat els fonaments per a la reorganització de la mobilitat urbana de la ciutat. La inauguració de la primera línia de metro i de la primera línia de bus ràpid (anomenant Metropolitano) han iniciat el procés de mitigació de la congestió del trànsit. Queden encara molts reptes per endavant, entre els quals, la integració de la xarxa de transport públic, la regulació de les atomitzades línies de bus, la conscienciació ciutadana cap al transport sostenible...

Per la seva banda, TMB espera seguir contribuint a la millora de la qualitat del transport públic de la ciutat de Lima i de retruc de la mobilitat dels seus habitants amb petites aportacions, ja siguin la participació en jornades tècniques o en assistències tècniques per a la posada en marxa de noves línies de transport públic.

Taula de la jornada tècnica sobre qualitat de metros / Hora Punta
Taula de la jornada tècnica sobre qualitat de metros / Hora Punta
Assistents a la jornada celebrada a Lima el 9 de juliol / Hora Punta
Assistents a la jornada celebrada a Lima el 9 de juliol / Hora Punta

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE