Dilluns, 30 de març de 2020

Aprovada la llei catalana de finançament del transport públic

 

Votació de la llei de finançament del transport al ple del Parlament, el 22 de juliol passat / ACN

Aprovada la llei catalana de finançament del transport públic

La nova llei de finançament del transport públic de Catalunya parteix de la base que "la mobilitat de les persones és un dret social que cal garantir i preservar a partir d'un finançament suficient i solidari".

Redacció / 26.08.15 - 09:45h

Catalunya disposa d'una nova llei sobre el finançament del sistema integrat del transport públic, aprovada pel Parlament amb el suport de tots els grups en el ple del 22 de juliol passat. La iniciativa determina el règim de finançament del sistema, i prescriu que les administracions han d'assegurar que aquest finançament sigui adequat, estable i equilibrat, a partir dels ingressos, derivats, entre d'altres, de les tarifes i dels impostos, amb la possibilitat d'incloure'n de nous en el futur.

La proposició de llei aprovada persegueix un "ús òptim del conjunt dels recursos de mobilitat", amb prioritat per als mitjans de transport públic col·lectiu, sota els principis d'accessibilitat, flexibilitat, eficiència i equitat social. La inspiració ambientalista del text es percep en l'explicitació del suport a les tecnologies de propulsió més netes aplicables al transport, i en general en la voluntat de reduir l'impacte ambiental dels desplaçaments.

Les administracions públiques són les responsables de vetllar per la cobertura correcta de les necessitats de finançament per a la correcta prestació del servei. Per això les seves aportacions han de ser "estables, amb un grau de cobertura adequat als criteris fixats per aquesta llei i han de contenir previsions pluriennals suficients per a garantir el manteniment del conjunt del sistema".

Fiscalitat específica

Entre els recursos, es preveu una fiscalitat específica, que s'haurà de desenvolupar en altres lleis, per gravar determinades activitats econòmiques generadores de mobilitat, així com la congestió o la contaminació derivades de la utilització del vehicle privat.

Com a principis generals, el sistema tarifari del transport ha de ser proporcional "respecte a la utilització i els costos de producció dels serveis", ha d'integrar "els efectes externs ambientals i socials, tant positius com negatius, que resulten dels diversos sistemes de transport privat i públic", a més de senzill, clar i entenedor. 

Es dóna rang de llei a la tarifació social, que anirà "a càrrec dels programes específics destinats a aquestes finalitats en els pressupostos dels organismes o entitats públiques o privades responsables de l'execució de les polítiques corresponents", i es preveuen "mesures específiques de reducció o exempció tarifària, aplicables en temps o situacions especials o en zones determinades, per a desenvolupar polítiques de millorament ambiental, de mitigació d'impactes ambientals o naturals o de salut pública".

Suport tecnològic comú

En concordança amb el projecte de T-Mobilitat que desenvolupa l'Autoritat del Transport Metropolità, la llei estableix a més que els títols de transport han de tenir un "suport tecnològic comú" que s'estengui progressivament a tot el territori de Catalunya.

La llei està en vigor des de l'endemà de la publicació al diari oficial, el 4 d'agost, llevat de les disposicions de caràcter econòmic i amb repercussió pressupostària, que entraran en vigor el primer dia de l'exercici immediatament posterior. En el termini d'un any, el Govern ha d'aprovar els reglaments i altres disposicions que la desenvolupin.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE