Diumenge, 12 de juliol de 2020

75 propostes per a una mobilitat sostenible i segura

 

Circulació d'autobusos a la plaça d'Espanya / Miguel Ángel Cuartero

75 propostes per a una mobilitat sostenible i segura

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona presenta avui, en una jornada participativa, el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018 (pdM).

Redacció / 04.07.14 - 11:37h

El document del pdM, acordat pel consell d'administració de l'ATM i aprovat el 18 de juny de 2014 pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, estableix 10 objectius operatius i 75 propostes concretes, articulades en 9 eixos d'actuació, per orientar definitivament cap a la sostenibilitat el sistema de transport que vertebra un territori vital en què viuen 4,7 milions de persones.

Segons ha informat l'ATM, el pdM manté les mesures del pla precedent per reduir el pes del vehicle privat en el total dels desplaçaments i busca un canvi en la cultura de la mobilitat per minimitzar l’ús del cotxe. Per això fa una aposta decidida pel transport públic i pels desplaçaments a peu i en bicicleta com a mitjans més sostenibles.

Entre els objectius de mobilitat i ambientals establerts en el document, hi ha l’increment de l’eficiència del sistema de transports i la reducció de l’impacte atmosfèric de la mobilitat. Així mateix, incideix en la garantia de l'accessibilitat al sistema. El document íntegre del pdM 2013-2018 es pot trobar al web de l'ATM.

Pel que fa als eixos d’actuació, destaquen la gestió de la mobilitat, amb el transvasament modal com a prioritat. Es tracta d'una sèrie de mesures destinades a fomentar els mitjans de transport més sostenibles i evidenciar les ineficiències dels modes privats motoritzats. Aquest eix inclou la millora de la qualitat, la gestió i la senyalització dels "park & ride" viaris i ferroviaris i la millora de la senyalització fins a les parades de bus per als intercanviadors ferroviaris.

Infraestructures segures i ben connectades

Un altre dels blocs del nou pdM se centra a aconseguir una xarxa d'infraestructures de mobilitat segura i ben connectada. S'hi inclouen les ampliacions de metro previstes al Pla director d'infraestructures 2011-2020, entre les quals destaca la L9/10, així com el programa d'intercanviadors. També s'aposta per un transport ferroviari de més qualitat, amb accions que van des de l'increment de la capacitat a la xarxa ferroviària de rodalia fins a la millora de l'accessibilitat a les xarxes ferroviàries.

En l'apartat de diagnosi de tendències, el document preveu un creixement de 2,1 punts de la quota de transport públic en els sis anys de projecció. També considera que hi haurà un augment dels desplaçaments a peu i en bicicleta de l'1,6% en tot el sexenni i una disminució en l'ús de combustibles fòssils de l'11,9% per al període d'aplicació.

En l'àmbit de la planificació, una de les mesures proposades és l'impuls dels plans de mobilitat urbana (PMU) d'àmbit municipal. Precisament, el 19 de juny passat l'Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment el seu PMU per al període 2013-2018, que de manera coincident planteja mesures per augmentar la seguretat i la sostenibilitat dels desplaçaments dins la ciutat, afavorint els que es fan a peu, amb bicicleta o amb transport públic, perquè disminueixin els que es fan amb vehicle privat motoritzat.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Servei
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE