Dimarts, 7 de juliol de 2020

El sistema d'alertes JoTMBé va enviar 1,5 milions de correus electrònics el 2014

 

El sistema d'alertes JoTMBé va enviar 1,5 milions de correus electrònics el 2014

El sistema TMB Alertes, vinculat al club JoTMBé, va fer arribar als subscriptors al llarg de l’any 2014 un total d'1.560.294 correus electrònics en 56 trameses diferents, amb informació d'alteracions i consells de mobilitat.
El nombre més alt de correus enviats correspon als esdeveniments amb afectació en tota la  ciutat, les alertes dels quals es van enviar a 958.868 destinataris. El motiu més freqüent d'enviament d'alertes (16 vegades) van ser els esdeveniments esportius, que solen alterar el transport en superfície durant unes hores.

Font: Departament d'Informació i Atenció Digital de la Direcció d'Informació i Atenció al Ciutadà.

El servei TMB Alertes t’avisa per correu electrònic de qualsevol canvi planificat en la teva línia de bus o metro / Hora Punta
El servei TMB Alertes t’avisa per correu electrònic de qualsevol canvi planificat en la teva línia de bus o metro / Hora Punta

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE