Dimarts, 7 de juliol de 2020

Metro i bus van sumar 123 milions de quilòmetres el 2014

 

Metro i bus van sumar 123 milions de quilòmetres el 2014

L'oferta de la xarxa de metro l'any 2014 va representar 83,16 milions de cotxes-km útils (descomptats els recorreguts de maniobra). Pel que fa a la xarxa d'autobusos, l'oferta va ser de 39,73 milions de cotxes-km útils. La suma s'acosta als 123 milions de cotxes-km, unitat utilitzada habitualment per mesurar l'oferta de les xarxes de transport.
En tots dos casos es tracta de magnituds lleugerament per sota de les de l'any anterior. Hi influeixen els ajustos oferta-demanda i, en el cas del metro, les suspensions de servei programades per a actuacions de millora.
Font: Informe de gestió 2014

Quasi 123 milions de cotxes-Km d'oferta de les xarxes de transport de TMB / Miguel Á. Cuartero
Quasi 123 milions de cotxes-Km d'oferta de les xarxes de transport de TMB / Miguel Á. Cuartero

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE