Dimarts, 7 de juliol de 2020

Més de 450.000 turistes van viatjar en metro al juliol

 

Més de 450.000 turistes van viatjar en metro al juliol

“Al mes de juliol del 2012 el Gabinet d’Estudis va realitzar una enquesta a la xarxa de Metro centrada en el col•lectiu de turistes. En termes de volum, s’estima que 455.098 turistes van usar la xarxa de Metro. En conjunt van efectuar prop de 5 milions de validacions, que representen el 16% de la demanda d’aquest mitjà de transport durant el mes de juliol. El perfil del turista que usa el metro és molt similar al del conjunt de la ciutat. Es detecta una important proporció d’individus que ja han visitat Barcelona anteriorment (43%) i una representació molt variada de nacionalitats. Té un pes relatiu important el nombre d’individus procedents de països d’Europa (55%), i l’avió és el mitjà de transport escollit majoritàriament  per accedir al país (79%).”

Font: Enquesta sobre els turistes i l’ús dels títols de transport a la xarxa de Metro
Gabinet d’Estudis de TMB.

La xarxa de metro, una de les millors opcions dels turistes / Pep Herrero
La xarxa de metro, una de les millors opcions dels turistes / Pep Herrero

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE