Dimarts, 7 de juliol de 2020

Letònia, Romania i Polònia són els països d'Europa en què es fa servir més el transport públic

 

Letònia, Romania i Polònia són els països d'Europa en què es fa servir més el transport públic

Letònia (31%), Romania (29%) i Polònia (29%) són els països de la Unió Europea en què els ciutadans declaren que viatgen més en transport públic urbà de manera habitual. A l'altre extrem hi ha Itàlia (8%), els Països Baixos (7%) i Xipre (5%). Espanya se situa en una posició intermèdia, amb el 23%.
Els ciutadans europeus diuen que elegeixen el sistema de transport quotidià en funció de la comoditat (61%) i la velocitat o rapidesa (31%), per davant de la disponibilitat (16%) i el preu (12%).  Com a resultat, la primera opció és el vehicle privat (54% en la mitjana europea), seguit del transport públic (19%).
A la pregunta sobre què els impulsaria a agafar més el transport públic, els europeus indiquen en primer lloc la freqüència (27%), en segon terme la millor cobertura territorial (26%) i en tercer unes tarifes atractives (25%).

Font: Eurobaròmetre especial sobre qualitat del transport. Comissió Europea, direcció general de Mobilitat i Transport, desembre del 2014.

El transport públic a Europa / Hora Punta
El transport públic a Europa / Hora Punta

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE