Dimarts, 7 de juliol de 2020

Disminució de les queixes a la unitat de Metro l’any 2013

 

Disminució de les queixes a la unitat de Metro l’any 2013

L’any 2013 el nombre de queixes, reclamacions i suggeriments (en endavant QRS) referits al Metro ha disminuït un 9,1% respecte a l’any 2012.

Els majors decrements corresponen a les QRS relacionades amb aspectes relatius a bitllets i tarifes. Una anàlisi més detallada mostra com els motius concrets que han reduït més el nombre de queixes han estat els que tenen a veure amb el funcionament de les distribuïdores automàtiques i amb la venda de títols amb targeta bancària.

Aquestes reduccions corroboren l’èxit de les accions endegades a finals de l’any 2012 i durant l’any 2013, com ara les diferents actualitzacions de software a les distribuïdores automàtiques i la instal•lació de lectors EMV.

  

Font: Estudi de queixes, reclamacions i suggeriments (QRS). Estudi anual 2013. Gabinet d’Estudis de TMB

 

Usuaris de metro comprant un abonament / Miguel Ángel Cuartero
Usuaris de metro comprant un abonament / Miguel Ángel Cuartero

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE