Dimarts, 7 de juliol de 2020

El Catalunya Bus Turístic millora la puntuació del 2011

 

El Catalunya Bus Turístic millora la puntuació del 2011

Els clients de les excursions del Catalunya Bus Turístic (CBT) han valorat el servei ofert durant la temporada de l’any 2012 amb una nota de 8,67 punts, sensiblement superior a la de l’any anterior. El client tipus de les excursions del CBT és principalment una dona (62%), estrangera (97%), que disposa d’estudis superiors (87%) i resideix a Amèrica del Nord (41%) o a Europa (34%). Els residents als Estats Units mostren més interès per la ruta “Figueres de Dalí i Girona”; els clients russos i australians prefereixen la ruta de “Montserrat i la Colònia Güell de Gaudí”, mentre que la ruta “Vi i cava” desperta un  interès preferent entre els clients residents al Canadà i als països nòrdics.

Font: Estudi de satisfacció dels clients del Catalunya Bus Turístic. Gabinet d’Estudis.

Autobús del Catalunya Bus Turístic / Hora Punta
Autobús del Catalunya Bus Turístic / Hora Punta

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE